9-ųjų mokyklos mokslo metų baigimo ir 
9-osios absolventų laidos išleistuvių šventės akimirkos
 (Vilnius, 2003 06 26)

  

Pirmoje eilėje iš kairės: mokyklos dėstytojai – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto doc. dr. Algirdas Vladas Medeišis, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Aoyzas Pranas Žindulis, Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto doc. dr. Arvydas Udris, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Vaidutis Antanas Šalna;
 Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius dr. Saulius Vengris.

Antroje eilėje iš kairės: mokyklos dėstytojai – VPU Fizikos ir technologijos fakulteto prof. habil. dr. Pavelas Bogdanovičius, fizikos mokytoja ekspertė Danutė Aleksienė.

 Vilnius, 2003 06 26

  

Pirmas iš kairės – Vilniaus m. Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vadovas Valentinas Šapalas, trečias iš kairės – VU Fizikos fakulteto dekanas prof. Gintaras Dikčius, ketvirtas iš kairės – Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas.

 Vilnius, 2003 06 26

   

   

Pirmoje eilėje iš kairės: Vilniaus m. Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vadovas Valentinas Šapalas.

Antroje eilėje iš kairės: mokyklos steigėjų tarybos narės, mokyklos dėstytojos – Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė,  fizikos mokytoja ekspertė  Saulė Vingelienė, fizikos mokytoja ekspertė Marijona Danutė Usorytė.

 Vilnius, 2003 06 26

 

   

   

Pirmoje eilėje: Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas.

Antroje eilėje: fizikos mokytoja Ramutė Jonušienė, fizikos mokytoja ekspertė Ksavera Viskantienė.

 Vilnius, 2003 06 26

 

   

   

Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas.

 Vilnius, 2003 06 26

   

      

VU Fizikos fakulteto dekanas prof. Gintaras Dikčius.

 Vilnius, 2003 06 26

Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius dr. Saulius Vengris.

 Vilnius, 2003 06 26

 
Mokyklos  steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas.

 Vilnius, 2003 06 26

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas doc. dr. Stasys Tamošiūnas apdovanoja 2003 m. mokyklos „Fizikos olimpas“ rengto atvirojo fizikos čempionato nugalėtoją – mokyklos fizikos čempioną, mokyklos II kurso moksleivį Donatą Majų iš Plungės.

 Vilnius, 2003 06 26

 

   

Iš kairės: mokyklos direktoriaus pavaduotojas, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Stasys Tamošiūnas, 
mokyklos direktorius, VU Fizikos fakulteto prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis, 
mokyklos  steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas.

 Vilnius, 2003 06 26

   

Iš kairės: VU Fizikos fakulteto doc. dr. Vaidutis Antanas Šalna, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Alytis Gruodis, Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Aloyzas Pranas Žindulis.

 Vilnius, 2003 06 26

   

   

Iš kairės: Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, VU mokslo reikalų prorektorius prof. Juozas Vidmantis Vaitkus, VU Fizikos fakulteto doc. dr. Algirdas Vladas Medeišis, VPU Fizikos ir technologijos fakulteto doc. dr. Arvydas Udris.

 Vilnius, 2003 06 26

   

   

Iš kairės: Vilniaus m. Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vadovas Valentinas Šapalas, fizikos mokytoja ekspertė Danutė Aleksienė, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė, mokytoja ekspertė Saulė Vingelienė, VPU Fizikos ir technologijos fakulteto prof. habil. dr. Pavelas Bogdanovičius.

 Vilnius, 2003 06 26