12-ųjų mokyklos mokslo metų baigimo ir 
12-osios absolventų laidos išleistuvių šventės akimirkos
 (Vilnius, 2006 06 28)

Nuotraukos Aloyzo Petrašiūno

  

Bendra nuotrauka 12-ųjų mokslo metų užbaigimo šventės ir
12-osios absolventų laidos išleistuvių dieną

Iš dešinės: mokyklos dėstytojas prof. habil. dr. Pranas Juozas Žilinskas, m-klos dėst., Lietuvos moksleivių rinktinės tarptautinėse fizikos olimpiadose vadovas prof. habil. dr. Pavelas Bogdanovičius, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Vadybinės ir pedagoginės veiklos išorės audito poskyrio vedėjas Valentinas Šapalas, m-klos steigėjų tarybos nariai m-klos direktoriaus pavaduotojas ir dėst. doc. dr. Stasys Tamošiūnas ir m-klos direktorius ir dėst., Lietuvos moksleivių rinktinės tarptautinėse fizikos olimpiadose vadovas, ilgametis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas ir Teorinės fizikos katedros vedėjas prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis, m-klos steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas, m-klos steigėjų tarybos narės, fizikos mokytojos ekspertės Danutė Aleksienė ir Ksavera Viskantienė, m-klos dėst. doc. dr. Aloyzas Pranas Žindulis, fizikos mokytoja Ramutė Jonušienė, m-klos dėst. doc. dr. Algirdas Vladas Medeišis, m-klos steigėjų tarybos narys ir dėst., ilgametis Lietuvos moksleivių fizikos olimpiadų organizacinio komiteto pirmininkas doc. dr. Jonas Algirdas Martišius, m-klos dėst. doc. dr. Alytis Gruodis, m-klos dėst. prof. habil. dr. Liudvikas Kimtys, mokyklos absolventai, moksleiviai, svečiai.

 
  

 

12-osios laidos absolventai išleistuvių dieną.

  
  

Mokyklos steigėjų pirmininkas Petras Jonušas įteikia 2006 metų Fizikos olimpo čempiono apdovanojimo diplomą ir piniginį prizą mokyklos „Fizikos olimpas“ III kurso 13 laidos moksleiviui Aleksui Mazeliauskui.

 

 

 Lietuvos atstovų XXXVII tarptautinėje fizikos olimpiadoje palydėtuvės.

 
 

Nuotraukos Aloyzo Petrašiūno