15-ųjų mokyklos mokslo metų baigimo ir 
15-osios absolventų laidos išleistuvių šventės akimirkos
 (Vilnius, 2009 06 23)

Nuotraukos Aloyzo Petrašiūno

  

Itin gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjai, dėstytojai, moksleiviai ir svečiai jubiliejinių 15-ųjų mokyklos
mokslo metų baigimo ir 15-osios absolventų laidos išleistuvių iškilmių dieną

Pirmoje eilėje (iš kairės): atvykęs į renginį perskaityti Lietuvos Respublikos Premjero Andriaus Kubiliaus mokyklai skirto sveikinimo Vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas dr. Linas Vingelis, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė mokytoja ekspertė Saulė Vingelienė, fizikos mok. eksp. Danutė Aleksienė, mokyklos direktorius doc. dr. Stasys Tamošiūnas, mokyklos steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas su sūnumi Danieliumi, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė, perskaičiusi švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus sveikinimą, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus atstovas Valentinas Šapalas, Lietuvos mokinių komandos tarptautinėse fizikos olimpiadose vienas vadovų prof. Edmundas Kuokštis, mokyklos dėstytojas doc. dr. Aloyzas Pranas Žindulis. Antroje eilėje: Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akademikas Juozas Vaidutis Vaitkus, buvęs ilgametis mokyklos direktorius ir VU Fizikos fakulteto dekanas prof. Antanas Rimvidas Banzaitis, fizikos mok. eksp. Danutė Usonytė, ilgametė fizikos mokytoja Ramutė Jonušienė, 
mokyklos mokiniai ir absolventai.

Vilnius, VU Fizikos fakultetas, didžioji fizikos auditorija. 2009 m. birželio 23 d. 

   

Lietuvos Respublikos Premjero Andriaus Kubiliaus mokyklai skirtą sveikinimą perskaitė  Vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas dr. Linas Vingelis

 

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė, perskaitė švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus sveikinimą

 

 


Mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narys akademikas Juozas Vidmantis Vaitkus. 

 

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus atstovas Valentinas Šapalas

  


Mokyklos „Fizikos olimpas“ direktorius 
doc. dr. Stasys Tamošiūnas.  

Mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos pirmininkas Petras Jonušas

 

  

 

15-osios laidos absolventai išleistuvių dieną.

  

 

Absoliutus 2-ojo fizikos turnyro nugalėtojas Lukas Krasauskas (mokyklos „Fizikos olimpas“ 13 laidos, 2007 m., absolventas)

  

  

  

  

  

Mokyklos  „Fizikos olimpas“ moksleivis, geriausiai sprendęs 2-ojo Fizikos turnyro užduotis, 
Tadas Vasiliauskas

 

  
 18-osios laidos „fuksų“ krikštynų akimirkos (Vilnius, 2009 06 23):

 

Nuotraukos Aloyzo Petrašiūno

 

Ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2010 06 30.