PAPILDOMO UGDYMO
mokyklos „Fizikos Olimpas“

ABSOLVENTŲ KLUBO

ĮSTATAI

 

I

 

Itin gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ (toliau – „Fizikos olimpas“; Mokykla) absolventų klubas (toliau – Klubas) yra neformali Mokyklos absolventų bendrija: Klubas nėra juridinis asmuo, neturi valdymo organų ir nevykdo finansinės veiklos.

 

II

 

„Fizikos olimpo“ absolventai mokyklos baigimo dieną visam laikui tampa Klubo nariais. Visi Klubo nariai yra lygūs. Narystė Klube sutvirtinama nario priesaika, iškilmingai sakoma balsu Mokyklos arba Klubo renginiuose: „Aš (vardas, pavardė) čia esančių žmonių ir Visuotinių Gamtos Dėsnių akivaizdoje savo laisva valia prisiekiu visada būti sąžiningu bei garbingu mokyklos „Fizikos olimpas“ absolventų klubo nariu.“

 

III

 

Klubą sudaro absolventų laidų grupės, kurioms atstovauja laidų išsirinkti seniūnai. Seniūnai koordinuoja savo laidos Klubo narių veiklą bei veikia savo laidos vardu.

 

IV

 

Klubo nariai pavieniui ar drauge pagal savo galimybes savo iniciatyva veikia Klubo bei Mokyklos labui vadovaudamiesi sąžine, įstatymais ir šiais įstatais.

Klubo nariai siekia bendrauti bei padėti vieni kitiems, organizuoti bendrą Klubo narių veiklą bei pagal išgales plėtoti Mokyklos veiklą, dalyvauti jos veikloje, informuoti visuomenę apie Mokyklą ir jos veiklą, formuoti prestižinės mokymosi įstaigos įvaizdį, propaguoti fiziką.

 

V

 

Bendra Klubo veikla jo nariui yra privaloma tiek, kiek ji yra jam priimtina. Klubo nariai elgiasi taip, kad savo veiksmais ar neveiklumu nedarytų žalos Klubui, kitiems Klubo nariams ir (ar) „Fizikos olimpui“.

 

VI

 

Klubo nariai savo iniciatyva informuoja Klubą, kitus Klubo narius ir Mokyklą apie save, o taip pat gali gauti analogišką informaciją apie kitus Klubo narius: mokymosi įstaiga, darbovietė, pareigos, kita veikla, hobis, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas; savo iniciatyva informuoja apie šių duomenų pasikeitimą bei pateikia kitą kitiems Klubo nariams ir mokyklai „Fizikos olimpas“ galinčią būti aktualią informaciją.

 

VII

 

Klubo pašto adresas: Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., LT-2040 Vilnius.

Klubo elektroninio pašto adresas: olimpas@ff.vu.lt

Interneto svetainė www.olimpas.lt

 Atgal