25-ieji (2018–2019) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2018 m. birşelio 18–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2017 m. birşelio 18 d. – spalio 2 d.

II

Rudens mokymo sesija 2018 m. spalio 3–9 dienomis