24-ieji (2017–2018) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2017 m. birţelio 19–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2017 m. liepos 1 d. – spalio 8 d.

II

Rudens mokymo sesija 2017 m. spalio 9–15 dienomis