26-ieji (2019–2020) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2019 m. birşelio 17–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2018 m. birşelio 18 d. – spalio 7 d.

II

Rudens mokymo sesija 2018 m. spalio 7–13 dienomis