TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

12-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA

T001

6,5 21 9,0 1-2                         15,5 5

T002

3,5 31 1,4 19-21                         4,9 29

T003

5,0 23-25 1,3 22-24                         6,3 25

T004

8,0 17-19                             8,0 21

T005

10,0 1 1,6 17-18                         11,6 9

T006

3,3 32                             3,3 34

T007

3,0 33-36                             3,0 35-36

T008

4,5 26-28 2,2 9-10                         6,7 23

T009

4,0 29-30                             4,0 31-33

T010

9,0 9-13                             9,0 19-20

T011

9,2 8 8,0 3-5                         17,2 3

T012

9,5 3-5 2,0 14-15                         11,5 10-12

T013

9,4 6-7 2,1 11-13                         11,5 10-12

T014

9,0 9-13 1,8 16                         10,8 13

T015

4,5 26-28                             4,5 30

T016

9,0 9-13 1,6 17-18                         10,6 14

T017

9,6 2 9,0 1-2                         18,6 1

T018

9,5 3-5 8,0 3-5                         17,5 2

T019

9,4 6-7 2,1 11-13                         11,5 10-12

T020

7,0 20 7,5 6                         14,5 7

T021

8,0 17-19 6,2 7                         14,2 6

T022

5,6 22                             5,6 26

T023

9,0 9-13                             9,0 19-20

T024

9,5 3-5 2,2 9-10                         11,7 8

T025

8,5 14-16 1,3 22-24                         9,8 17

T026

5,0 23-25                             5,0 27-28

T027

9,0 9-13 1,4 19-21                         10,4 16

T028

8,0 17-19 1,4 19-21                         9,4 18

T029

3,0 33-36 1,0 25                         4,0 31-33

T030

8,5 14-16 2,0 14-15                         10,5 15

T031

3,0 33-36 4,6 8                         7,6 22

T032

4,0 29-30                             4,0 31-33

T033

2,0 37 0,5 26                         2,5 37

T034

4,5 26-28 2,1 11-13                         6,6 24

T035

5,0 23-25                             5,0 27-28

T036

8,5 14-16 8,0 3-5                         16,5 4

T037

3,0 33-36                             3,0 35-36

T038

    1,3 22-24                         1,3 38
Dalyvių 37   26                           38  
Sprend. laikas 07 05
08 02
07 24
08 21
             

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta

T001

                                  15,5 5

T002

                                  4,9 29

T003

                                  6,3 25

T004

                                  8,0 21

T005

                                  11,6 9

T006

                                  3,3 34

T007

                                  3,0 35-36

T008

                                  6,7 23

T009

                                  4,0 31-33

T010

                                  9,0 19-20

T011

                                  17,2 3

T012

                                  11,5 10-12

T013

                                  11,5 10-12

T014

                                  10,8 13

T015

                                  4,5 30

T016

                                  10,6 14

T017

                                  18,6 1

T018

                                  17,5 2

T019

                                  11,5 10-12

T020

                                  14,5 7

T021

                                  14,2 6

T022

                                  5,6 26

T023

                                  9,0 19-20

T024

                                  11,7 8

T025

                                  9,8 17

T026

                                  5,0 27-28

T027

                                  10,4 16

T028

                                  9,4 18

T029

                                  4,0 31-33

T030

                                  10,5 15

T031

                                  7,6 22

T032

                                  4,0 31-33

T033

                                  2,5 37

T034

                                  6,6 24

T035

                                  5,0 27-28

T036

                                  16,5 4

T037

                                  3,0 35-36

T038

                                  1,3 38
Dalyvių                                   38  
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2018 09 06, papildyta, pataisyta 09 13, 09 17.