TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

13-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,5 3-9 10,0 1-4 7,0 13-17 10,0 1-11 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4     66,5 3
T02 6,4 31 8,8 14-16                         15,2 26
T03 7,0 27-30 5,5 22                         12,5 28
T04 8,0 22                             8,0 36
T05 5,4 35-36 6,1 20     3,0 23-24                 14,5 27
T06 9,2 12-13 8,8 14-16 7,5 12 8,0 19-21                 33,5 18
T07 9,2 12-13 9,8 5-6 6,5 18-21 10,0 1-11 5,0 4-9 5,0 9-14 8,0 8     53,5 6
T08 8,6 15-20 8,8 14-16 7,0 13-17 9,5 13-15 3,0 16             36,9 14
T09 6,0 33-34 1,2 29 4,0 24                     11,2 29
T10 8,6 15-20 3,9 26 5,5 23                     18,0 25
T11 9,5 3-9 6,0 21         3,5 15             19,0 24
T12 9,5 3-9                             9,5 32
T13 7,0 27-30                             7,0 39-40
T14 6,1 32 5,3 23 6,5 18-21 9,0 17-18     5,0 9-14 4,5 10     36,4 15
T15 9,5 3-9 10,0 1-4 8,0 10-11 10,0 1-11                 37,5 13
T16 4,0 37-38 5,2 24 9,2 8 9,5 13-15                 27,9 19
T17 8,6 15-20 8,9 13 7,0 13-17 10,0 1-11                 34,5 16-17
T18 8,5 21 8,6 17 6,5 18-21 4,5 22 4,0 12-14 5,0 9-14 9,5 5-6     46,6 10
T19 9,5 3-9 10,0 1-4 8,0 10-11 10,0 1-11 4,0 12-14 5,0 9-14 5,0 9     51,5 7
T20 5,4 35-36 2,0 27-28 6,0 22 9,5 13-15 4,0 12-14             26,9 22
T21 7,6 24-26 9,8 5-6 9,8 2-3 10,0 1-11     10,0 1-7         47,2 9
T22 8,6 15-20 0,5 30                         9,1 35
T23 7,6 24-26                             7,6 38
T24 9,0 14 9,7 7-8 9,5 4-6 10,0 1-11 5,0 4-9 10,0 1-7 10,0 1-4     63,2 4-5
T25 8,6 15-20 6,9 19 2,0 25 9,3 16                 26,8 23
T26 9,5 3-9 9,7 7-8 9,5 4-6 10,0 1-11 5,0 4-9 10,0 1-7 9,5 5-6     63,2 4-5
T27 7,6 24-26 2,0 27-28 1,0 26                     10,6 30
T28 9,3 10-11                             9,3 33-34
T29 9,8 1-2     9,5 4-6 8,0 19-21                 27,3 21
T30 6,0 33-34 7,0 18 9,0 9 8,0 19-21 4,5 10-11             34,5 16-17
T31 7,0 27-30                             7,0 39-40
T32 7,7 23                             7,7 37
T33 8,6 15-20 9,4 10-11 9,4 7 10,0 1-11 5,0 4-9 5,0 9-14         47,4 8
T34 7,0 27-30     7,0 13-17 10,0 1-11 4,5 10-11 7,0 8 9,4 7     44,9 11
T35 9,8 1-2 9,6 9 9,8 2-3 9,8 12 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4     69,0 2
T36 9,5 3-9 10,0 1-4 10,0 1 10,0 1-11 10,0 1-3 10,0 1-7 10,0 1-4     69,5 1
T37 9,3 10-11 4,0 25 6,5 18-21 3,0 23-24 5,0 4-9             27,8 20
T38 4,0 37-38 9,4 10-11 7,0 13-17 9,0 17-18 5,0 4-9 5,0 9-14 4,0 11     43,4 12
T39     9,3 12                         9,3 33-34
T40     b                           0,0 41
T41     b               10,0 1-7         10,0 31
Dalyvių 38 31 26 24 16 13 11   41
Sprend. laikas 07 09
08 05
07 29
08 25
08 19
09 15
09 09
10 06
09 30
10 27
10 21
11 17
11 11
12 08
   

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   66,5 3
T02                                   15,2 26
T03                                   12,5 28
T04                                   8,0 36
T05                                   14,5 27
T06                                   33,5 18
T07                                   53,5 6
T08                                   36,9 14
T09                                   11,2 29
T10                                   18,0 25
T11                                   19,0 24
T12                                   9,5 32
T13                                   7,0 39-40
T14                                   36,4 15
T15                                   37,5 13
T16                                   27,9 19
T17                                   34,5 16-17
T18                                   46,6 10
T19                                   51,5 7
T20                                   26,9 22
T21                                   47,2 9
T22                                   9,1 35
T23                                   7,6 38
T24                                   63,2 4-5
T25                                   26,8 23
T26                                   63,2 4-5
T27                                   10,6 30
T28                                   9,3 33-34
T29                                   27,3 21
T30                                   34,5 16-17
T31                                   7,0 39-40
T32                                   7,7 37
T33                                   47,4 8
T34                                   44,9 11
T35                                   69,0 2
T36                                   69,5 1
T37                                   27,8 20
T38                                   43,4 12
T39                                   9,3 33-34
T40                                   0,0 41
T41                                   10,0 31
Dalyvių                   41
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2019 08 23, papildyta, patikslinta 2019 09 03, 10 07, 10 29, 11 05.