TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

13-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,5 3-9 10,0 1-4                         19,5 1-4
T02 6,4 31 8,8 13-15                         15,2 16
T03 7,0 27-30 5,5 20                         12,5 19-20
T04 8,0 22                             8,0 31
T05 5,4 35-36 6,1 18                         11,5 21
T06 9,2 12-13 8,8 13-15                         18,0 9
T07 9,2 12-13 9,8 5-6                         19,0 7
T08 8,6 15-20 8,8 13-15                         17,4 11-12
T09 6,0 33-34 1,2 27                         7,2 35
T10 8,6 15-20 3,9 24                         12,5 19-20
T11 9,5 3-9 6,0 19                         15,5 14-15
T12 9,5 3-9                             9,5 25
T13 7,0 27-30                             7,0 36-38
T14 6,1 32 5,3 21                         11,4 22
T15 9,5 3-9 10,0 1-4                         19,5 1-4
T16 4,0 37-38 5,2 22                         9,2 28
T17 8,6 15-20 8,9 12                         17,5 10
T18 8,5 21 8,6 16                         17,1 13
T19 9,5 3-9 10,0 1-4                         19,5 1-4
T20 5,4 35-36 2,0 25-26                         7,4 34
T21 7,6 24-26 9,8 5-6                         17,4 11-12
T22 8,6 15-20 0,5 28                         9,1 29
T23 7,6 24-26                             7,6 33
T24 9,0 14 9,7 7-8                         18,7 8
T25 8,6 15-20 6,9 17                         15,5 14-15
T26 9,5 3-9 9,7 7-8                         19,2 6
T27 7,6 24-26 2,0 25-26                         9,6 24
T28 9,3 10-11                             9,3 26-27
T29 9,8 1-2                             9,8 23
T30 6,0 33-34                             6,0 39
T31 7,0 27-30                             7,0 36-38
T32 7,7 23                             7,7 32
T33 8,6 15-20                             8,6 30
T34 7,0 27-30                             7,0 36-38
T35 9,8 1-2 9,6 9                         19,4 5
T36 9,5 3-9 10,0 1-4                         19,5 1-4
T37 9,3 10-11 4,0 23                         13,3 18
T38 4,0 37-38 9,4 10                         13,4 17
T39     9,3 11                         9,3 26-27
T40     b 29                         0,0 40
Dalyvių 38   29                           40  
Sprend. laikas 07 09
08 05
07 29
08 25
             

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   19,5 1-4
T02                                   15,2 16
T03                                   12,5 19-20
T04                                   8,0 31
T05                                   11,5 21
T06                                   18,0 9
T07                                   19,0 7
T08                                   17,4 11-12
T09                                   7,2 35
T10                                   12,5 19-20
T11                                   15,5 14-15
T12                                   9,5 25
T13                                   7,0 36-38
T14                                   11,4 22
T15                                   19,5 1-4
T16                                   9,2 28
T17                                   17,5 10
T18                                   17,1 13
T19                                   19,5 1-4
T20                                   7,4 34
T21                                   17,4 11-12
T22                                   9,1 29
T23                                   7,6 33
T24                                   18,7 8
T25                                   15,5 14-15
T26                                   19,2 6
T27                                   9,6 24
T28                                   9,3 26-27
T29                                   9,8 23
T30                                   6,0 39
T31                                   7,0 36-38
T32                                   7,7 32
T33                                   8,6 30
T34                                   7,0 36-38
T35                                   19,4 5
T36                                   19,5 1-4
T37                                   13,3 18
T38                                   13,4 17
T39                                   9,3 26-27
T40                                   0,0 40
Dalyvių                                   40  
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2019 08 23, papildyta, patikslinta 2019 09 03.