TURNYRO RENGIMO SĄLYGOS

14-ojo fizikos turnyro užduočių sprendimų vertinimas*

 
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos STARTO dalis

Nr.1

Užd. vieta Nr.2 Užd. vieta Nr.3 Užd. vieta Nr.4 Užd. vieta Nr.5 Užd. vieta Nr.6 Užd. vieta Nr.7 Užd. vieta Nr.8 Užd. vieta Iš viso VIETA
T01 9,5 14-18 10,0 1-15                         19,5 11-12
T02 8,0 27-33 8,0 25-29                         16,0 28-29
T03 8,0 27-33 8,0 25-29                         16,0 28-29
T04 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T05 9,0 21-24 8,0 25-29                         17,0 26
T06 8,0 27-33                             8,0 34
T07 9,0 21-24                             9,0 33
T08 6,0 34 7,0 30-32                         13,0 32
T09 9,4 19-20 10,0 1-15                         19,4 13
T10 3,0 35                             3,0 37
T11 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T12 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T13 10,0 1-11 8,0 25-29                         18,0 21-24
T14 9,5 14-18 9,5 17-21                         19,0 15-17
T15 8,0 27-33 10,0 1-15                         18,0 21-24
T16 8,6 26 9,5 17-21                         18,1 20
T17 10,0 1-11 9,5 17-21                         19,5 11-12
T18 8,0 27-33 7,0 30-32                         15,0 31
T19 9,4 19-20 6,0 33                         15,4 30
T20 9,0 21-24 9,0 22-23                         18,0 21-24
T21 9,8 12 9,5 17-21                         19,3 14
T22 9,5 14-18 8,0 25-29                         17,5 25
T23 9,5 14-18 9,0 22-23                         18,5 19
T24 9,5 14-18 9,5 17-21                         19,0 15-17
T25 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T26 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T27 9,7 13 10,0 1-15                         19,7 9
T28 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T29 8,0 27-33 10,0 1-15                         18,0 21-24
T30 9,0 21-24 10,0 1-15                         19,0 15-17
T31 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T32 10,0 1-11 9,6 16                         19,6 10
T33 8,8 25 10,0 1-15                         18,8 18
T34 10,0 1-11 10,0 1-15                         20,0 1-8
T35 8,0 27-33 8,5 24                         16,5 27
T36     7,0 30-32                         7,0 35
T37     5,5 34                         5,5 36
Dalyvių 35 34             37
Sprend. laikas 07 21
08 17
08 12
09 08
             

   
Dalyvio kodas Užduočių Nr., jų įvertinimas balais (iš 10,0), dalyvių užimtos vietos FINIŠO dalis   Iš viso TUR-
NYRO VIETA

Nr.9

Užd. vieta

Nr.10

Užd. vieta Nr.11 Užd. vieta Nr.12 Užd. vieta Nr.13 Užd. vieta Nr.14 Užd. vieta Nr.15 Užd. vieta Iš viso  Vieta
T01                                   19,5 11-12
T02                                   16,0 28-29
T03                                   16,0 28-29
T04                                   20,0 1-8
T05                                   17,0 26
T06                                   8,0 34
T07                                   9,0 33
T08                                   13,0 32
T09                                   19,4 13
T10                                   3,0 37
T11                                   20,0 1-8
T12                                   20,0 1-8
T13                                   18,0 21-24
T14                                   19,0 15-17
T15                                   18,0 21-24
T16                                   18,1 20
T17                                   19,5 11-12
T18                                   15,0 31
T19                                   15,4 30
T20                                   18,0 21-24
T21                                   19,3 14
T22                                   17,5 25
T23                                   18,5 19
T24                                   19,0 15-17
T25                                   20,0 1-8
T26                                   20,0 1-8
T27                                   19,7 9
T28                                   20,0 1-8
T29                                   18,0 21-24
T30                                   19,0 15-17
T31                                   20,0 1-8
T32                                   19,6 10
T33                                   18,8 18
T34                                   20,0 1-8
T35                                   16,5 27
T36                                   7,0 35
T37                                   5,5 36
Dalyvių                   37
Sprend. laikas                      

 

PAGRINDINIS TURNYRO PRIZAS – NEŠIOJAMAS ASMENINIS KOMPIUTERIS!

Fizikos turnyro užduočių rengimo ir jų sprendimų vertinimo komisijos pirmininkas doc. dr. Stasys Tamošiūnas.

* Fizikos turnyro dalyvių užduočių sprendimų vertinimai skelbiami „Fizikos olimpo“ interneto svetainėje www.olimpas.lt nenurodant dalyvių tikrų vardų, pavardžių ar pseudonimų: kiekvienam dalyviui suteikiamas viešai neskelbiamas skaitmeninis kodas – eilės numeris. Fizikos turnyro dalyviui suteiktas skaitmeninis kodas nusiunčiamas jam asmeniškai tuo adresu, iš kurio jis siunčia užduočių sprendimus (žr. Fizikos turnyro NUOSTATAI).

 Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2020 09 08, papildyta 2020 09 21..