2005–2006 mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo ketvirtis 2005 m. birželio 13 – spalio 2 d.

Vasaros mokymo sesija 2005 m. birželio 13–25 dienomis

 

II

Rudens mokymo ketvirtis 2005 m. spalio 3 – 2006 m. sausio 8 d.
Rudens mokymo sesija 2005 m. spalio 3–9 dienomis
 

III

Žiemos mokymo ketvirtis 2006 m. sausio 9 – balandžio 2 dienomis
Žiemos mokymo sesija 2006 m. sausio 9–15 dienomis
 

IV

 
Pavasario mokymo ketvirtis 2006 m. balandžio 3 – birželio 18 d.
Pavasario mokymo sesija 2006 m. balandžio 3–8 dienomis