2006–2007 mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo ketvirtis 2006 m. birşelio 19 – spalio 1 d.

Vasaros mokymo sesija 2006 m. birşelio 19 – liepos 1 dienomis

 

II

Rudens mokymo ketvirtis 2006 m. spalio 2 – 2007 m. sausio 7 d.
Rudens mokymo sesija 2006 m. spalio 2–8 dienomis

III

Şiemos mokymo ketvirtis 2007 m. sausio 8 – kovo 18 d.
Şiemos mokymo sesija 2007 m. sausio 8–14 dienomis

IV

Pavasario mokymo ketvirtis 2007 m. kovo 19 - birşelio 17 d.
Pavasario mokymo sesija 2007 m. kovo 19-25 dienomis