2007–2008 mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo ketvirtis 2007 m. birşelio 18 d. – spalio 7 d.

Vasaros mokymo sesija 2007 m. birşelio 18–30 dienomis

 

II

Rudens mokymo ketvirtis 2007 m. spalio 8 d. – 2008 m. sausio 6 d.

Rudens mokymo sesija 2007 m. spalio 8–14 dienomis

III

Şiemos mokymo ketvirtis 2008 m. sausio 7 d. – 2008 m. kovo 9 d.
Şiemos mokymo sesija 2008 m. sausio 7–13 dienomis

IV

Pavasario mokymo ketvirtis 2008 m. kovo 12 d. – birşelio 18 d.
Pavasario mokymo sesija 2008 m. kovo 12–16 d.