2009–2010 mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo ketvirtis 2009 m. birşelio 17 d. – spalio 11 d.

Vasaros mokymo sesija 2009 m. birşelio 17–30 dienomis

 

II

Rudens mokymo ketvirtis 2009 m. spalio 12 d. – 2010 m. sausio 10 d.

Rudens mokymo sesija 2009 m. spalio 12–18 dienomis

III

Şiemos mokymo ketvirtis 2010 m. sausio 11 d. – 2010 m. kovo 14 d.

Şiemos mokymo sesija 2010 m. sausio 11–17 dienomis

 

IV

Pavasario mokymo ketvirtis 2010 m. kovo 15 d. – 2010 m. birşelio 16 d.

Pavasario mokymo sesija 2010 m. kovo 15–21 dienomis