17-ieji (2010–2011) mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo sesija 2010 m. birşelio 17–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2010 m. birşelio 17 d. – spalio 3 d.

II

Rudens mokymo sesija 2010 m. spalio 4–10 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2010 m. spalio 4 d. – 2011 m. sausio 9 d.

III

Şiemos mokymo sesija 2011 m. sausio 10–16 dienomis

Şiemos mokymo ketvirtis 2011 m. sausio 10 d. – kovo 13 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2011 m. kovo 14–20 dienomis

Pavasario mokymo ketvirtis 2011 m. kovo 14 d. – birşelio 16 d.