19-ieji (2012–2013) mokslo metai

 

I

Vasaros mokymo sesija 2012 m. birşelio 18 – liepos 1 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2012 m. birşelio 18 d. – spalio 8 d.

II

Rudens mokymo sesija 2012 m. spalio 8–14 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2012 m. spalio 8 d. – 2013 m. sausio 7 d.

III

Şiemos mokymo sesija 2013 m. sausio 7–13 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2013 m. sausio 7 d. – kovo 17 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2013 m. kovo 12–17 d.
Pavasario mokymo ketvirtis 2013 m. kovo 12 d. – birşelio 17 d.