20-ieji (2013–2014) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2013 m. birşelio 18 – liepos 1 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2013 m. birşelio 18 d. – spalio 6 d.

II

Rudens  mokymo sesija 2013 m. spalio 7–13 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2013 m. spalio 7 d. – 2014 m. sausio 5 d.
 

II

Şiemos  mokymo sesija 2014 m. sausio 6–12 dienomis

Şiemos mokymo ketvirtis 2014 m. sausio 6 d. – 2014 m. kovo 11 d.
 

IV

Pavasario mokymo sesija 2014 m. kovo 12–18 dienomis

Pavasario mokymo ketvirtis 2013 m. kovo 12 d. – 2014 m. birşelio 15 d.