21-ieji (2014–2015) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2014 m. birşelio 16–29 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2014 m. birşelio 16 d. – spalio 5 d.

II

Rudens mokymo sesija 2014 m. spalio 6–12 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2014 m. spalio 6 d. – 2015 sausio 4 d.

III

Şiemos mokymo sesija 2015 m. sausio 5–11 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2015 m. sausio 5 d. – kovo 11 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2015 m. kovo 12–18 dienomis
Pavasario mokymo ketvirtis 2015 m. kovo 12 d. – birşelio 14 d.