22-ieji (2015–2016) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2015 m. birşelio 15–28 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2014 m. birşelio 18 d. – spalio 5 d.

II

Rudens mokymo sesija 2015 m. spalio 5–11 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2015 m. spalio 5 d. – 2016 sausio 3 d.

III

Şiemos mokymo sesija 2016 m. sausio 11–17 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2016 m. sausio 11 d. – 2016 kovo 13 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2016 m. kovo 14–20 dienomis
Pavasario mokymo ketvirtis 2016 m. kovo 14 d. – 2016 birşelio 16 d.