23-ieji (2016–2017) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2016 m. birşelio 17–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2016 m. liepos 1 d. – spalio 2 d.

II

Rudens mokymo sesija 2016 m. spalio 3–9 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2016 m. spalio 3 d. – 2017 m. sausio 8 d.

 

III

Şiemos mokymo sesija 2017 m. sausio 9–15 dienomis

Şiemos mokymo ketvirtis 2017 m. sausio 9 d. – 2017 m. kovo 12 d.

 

IV

Pavasario mokymo sesija 2017 m. kovo 13–19 dienomis

Pavasario mokymo ketvirtis 2017 m. kovo 13 d. – 2017 m. birşelio 18 d.