24-ieji (2017–2018) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2017 m. birşelio 19–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2017 m. birşelio 19 d. – spalio 8 d.

II

Rudens mokymo sesija 2017 m. spalio 9–15 dienomis

Rudens mokymo ketvirtis 2017 m. spalio 9 d. – 2018 m. sausio 7 d.

 

III

Şiemos mokymo sesija 2018 m. sausio 8–14 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2018 m. sausio 8 d. – kovo 11 d.

IV

Pavasario mokymo sesija 2018 m. kovo 12–18 dienomis

Pavasario mokymo ketvirtis 2018 m. kovo 12 d. – birşelio 17 d.