25-ieji (2018–2019) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2018 m. birşelio 18–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2018 m. birşelio 18 d. – spalio 7 d.

II

Rudens mokymo sesija 2018 m. spalio 8–14 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2018 m. spalio 8 d. – 2019 m. sausio 6 d.
 

III

Şiemos mokymo sesija 2019 m. sausio 7–13 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2019 m. sausio 7 d. – kovo 3 d.
 

IV

Pavasario mokymo sesija 2019 m. kovo 12–17 dienomis
Pavasrio mokymo ketvirtis 2019 m. kovo 12 d. – birşelio 16 d.