26-ieji (2019–2020) mokslo metai 

I

Vasaros mokymo sesija 2019 m. birşelio 17–30 dienomis

Vasaros mokymo ketvirtis 2019 m. birşelio 17 d. – spalio 6 d.

II

Rudens mokymo sesija 2019 m. spalio 7–13 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2019 m. spalio 7 d. – 2020 m. sausio 5 d.
 

III

Şiemos mokymo sesija 2020 m. sausio 6–12 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2020 m. sausio 6 d. – 2020 m. kovo 11 d.
 

VI

Pavasario mokymo sesija 2020 m. kovo 12–18 dienomis
Pavasario mokymo ketvirtis 2020 m. kovo 12 d. – 2020 m. birşelio 16 d.