27-ieji (2020–2021) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo ketvirtis 2020 m. birşelio 17 d. – spalio 4 d.

II

Rudens mokymo sesija 2020 m. spalio 5–11 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2020 m. spalio 5 d. – 2021 m. sausio 3d.
 

III

Şiemos mokymo sesija 2021 m. sausio 4–10 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2021 m. sausio 5 d. – kovo 14 d.
 

IV

Pavasario mokymo sesija 2021 m. kovo 15–21 dienomis
Pavasario mokymo ketvirtis 2021 m. kovo 15- birşelio 16 d.