28-ieji (2021–2022) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo sesija 2021 m. birşelio 17–30 dienomis
Vasaros mokymo ketvirtis 2021 m. birşelio 17 d. – spalio 10 d.

II

Rudens mokymo sesija 2021 m. spalio 11–17 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2021 m. spalio 11 d. – 2022 m. sausio 9 d.

III

Şiemos mokymo sesija 2022 m. sausio 10–16 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2022 m. sausio 10 d. – kovo 13 d.
 

IV

Pavasario mokymo sesija 2022 m. kovo 14–20 dienomis

Pavasario mokymosi ketvirtis 2022 m. kovo 14 d. – birşelio 19 d.