Prof. habil. dr. Vytautas BALEVIČIUS

 Gimęs: 1951m. liepos 26d., Vilniuje.

 Baigęs: Vilniaus Universitetą(VU) 1974;

 Dr. disertac.: Baltarusijos TSR MA 1977;

 Habil. dr. disertac.: "Iš dalies tvarkių molekulinių sistemų fazinių virsmų BMR ir vibracinė spektroskopija", VU 1996.

 Dabartinės pareigos: VU Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros vedėjas, profesorius.

 Adresas: Saulėtekio al. 9, r3, LT-2040 Vilnius.

 Telefonas: 2366040.

 Faksas: 2366003.

 E-paštas:  Vytautas.Balevicius@ff.vu.lt 

 

Ankstesnės pareigos ir veikla:
    1974-78 – jaun. moksl. bendr.(VU);
    1979-80 mokslinė stažuotė Nacionaliniame chemijos institute (Liubliana, Slovėnija);
    1980-93 – asistentas (VU);
    1990-92 – Aleksandro fon Humboldto stipendiatas (Darmštato Aukštoji Technikos Mokykla ir Kelno Universitetas);
    1993-2001 – docentas (VU);
    nuo 2001 - profesorius (VU).

 Mokslinių tyrimų sritis: Molekulinė spektroskopija. Faziniai virsmai ir kriziniai reiškiniai. Vandenilinis ryšis.
Dėstomi dalykai: Bendroji fizika (optika) fizikams, Taikomoji optika (spec. kursas), Modernioji optika ir spektroskopija doktorantams.

 Kai kurios publikacijos:
 1. Balevicius V., Weiden N. and Weiss Al. Deuteron NMR relaxation, phase diagrams and isotope effects in critical mixtures of tetrahydrofuran/D2O/salt.- Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1994, v.98, p.785-92.
 2. Kimtys L., Balevicius V. and Aksnes D. W. Molecular diffusion and premelting in hydrogen-bonded solids.-J. Molec. Struct.,1996, v.381, p.193-7.
 3. Balevicius V. and Fuess H. Effect of ions on phase diagrams of binary systems.- Phys. Chem. Chem. Phys., 1999, v. 1, p. 1507-10.