Apie proto neprikausomumą

 

Kartą fizikos egzamine, Kopenhagos universitete buvo pateiktas klausimas: "Kaip nustatyti dangoraižio aukštį su barometru?"

Vienas studentų į jį atsakė: "Reikia prie barometro pririšti ilgą virvę, tada nuleisti barometrą nuo dangoraižio stogo ant žemės. Virvės ilgis pridėtas prie barometro ilgio ir bus lygus pastato aukščiui".

Šis originalus atsakymas taip įsiutino egzaminuojantį dėstytoją, kad studentas tuoj pat buvo išvytas iš egzamino.

Studentas pateikė apeliaciją ir parašė, kad jo atsakymas neginčijamai teisingas. Universitetas paskyrė nepriklausomų arbitrų komisiją šiam atvejui ištirti, kuri pasakė, kad atsakymas išties yra tiesingas, bet jame nematyti net elementariausių fizikos žinių. Todėl buvo nuspręsta išsikviesti studentą ir duoti jam šešias minutes, per kurias jis žodžiu pateiktų kitą atsakymą į šį klausimą. 

Penkias minutes studentas sėdėjo tylėdamas, giliai susimąstęs. Kai jam buvo priminta, kad laikas bėga, studentas atsakė, kad turi keletą atsakymo variantų, bet neapsisprendžia, kurį pasirinkti. Komisijos nariams pasiūlius  paskubėti studentas tarė: "Galima pasiimti barometrą ant dangoraižio stogo, paleisti jį žemyn ir matuoti laiką, per kurį barometras pasieks žemę. Tada pastato aukštis gali būti išskaičiuotas pagal formulę: H lygu 0,5g padauginta iš t kvadratu.

Jei diena graži ir šviečia saulė, galima išmatuoti barometro aukštį, jo šešėlio ilgį, o po to ir dangoraižio šešėlio ilgį. Po to pastato aukštį apskaičiuoti galima pagal elementarią proporciją.

Jei norite šį uždavinį išspręsti labai moksliškai, galite pririšti prie barometro trumpą virvutę ir įsiūbuoti jį kaip švytuoklę - pirma ant dangoraižio stogo, po to - pirmame jo aukšte. Aukštis išskaičiuojamas pagal gravitacijos jėgų skirtumą: T lygu 2pi kvadratinė šaknis 1/g. 

Jei dangoraižis turi išorines gaisrininkų kopėčias, būtų paprasta lipti jomis ir išmatuoti pastato aukštį barometro ilgiais.

Bet kadangi mūsų reikalauja, jog tobulintumėm proto nepriklausomumą, be abejo geriausias būdas būtų pabelsti į dangoraižio šveicoriaus duris ir pasakyti: "Aš jums padovanosiu gražų naują barometrą, jei pasakysit man, koks šio pastato aukštis".

Beje, šis studentas buvo Nilsas Boras, vienintelis danas, gavęs Nobelio premiją fizikos srityje.

Julius, "Respublikos" leidinys, 2006 09 02, Nr. 35 (613)