Doc. dr. Stasys Tamošiūnas –
mokyklos „Fizikos olimpas“ direktorius

Maloniai informuojame, kad nuo 2008 06 16 mokyklos
„Fizikos olimpas“ direktorius yra doc. dr. Stasys Tamošiūnas, anksčiau dirbęs direktoriaus pavaduotoju.

Beveik 12 metų (nuo 1996 11 01 iki 2008 06 12) mokyklos direktoriumi buvęs prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis turėjo atsisakyti direktoriaus pareigų dėl įstatymuose nustatytų apribojimų gaunantiems mokslininko pensiją asmenims dirbti samdomą darbą.

Nuoširdžiai dėkodami gerbiamam profesoriui už ilgus sėkmingo vadovavimo ir garbingo atstovavimo mokyklai metus, maloniai informuojame, kad prof. A. R. Bandzaitis tęsia dėstytojo darbą mūsų mokykloje ir nuo 2-ojo fizikos turnyro , prasidėsiančio
2008 m. liepos 1 d., yra jo užduočių rengimo ir
vertinimo komisijos pirmininkas.

Šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2008 06 12.