Pagrindinis ypatingai gabių mokinių mokyklos „Fizikos olimpas“ tikslas yra papildomai harmoningai ugdyti intelektualiai gabiausius Lietuvos vidurinių mokyklų moksleivius, rengti juos pasaulinėms fizikos olimpiadoms ir studijoms aukštosiose mokyklose.

Mokykla įsteigta 1994 metais (Nutarimas Nr. 1). Mokykla yra ne pelno organizacija, viešoji įstaiga - nevalstybinė ugdymo įstaiga. Vyresniųjų klasių mokiniai, stojantys į mokyklą, priimami atsižvelgus į Lietuvos moksleivių fizikos olimpiadų, Lietuvos moksleivių fizikos čempionatų ir mokyklos skelbtų konkursų rezultatus.

Mokymasis pagal mokyklos steigėjų tarybos patvirtintą programą, pagrįstą pasaulinių fizikos olimpiadų dalykiniu turiniu, trunka trejus metus. Trijuose mokyklos kursuose mokosi 40-60 moksleivių.

Kiekvienais mokslo metais Vilniuje vyksta keturios vienos savaitės (vasarą – dviejų savaičių) trukmės sesijos, tarp kurių moksleiviai atlieka daug sudėtingų namų užduočių. Per trejus mokymosi metus aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai dvylikoje sesijų perskaito moksleiviams per 700 val. paskaitų, moksleiviai atlieka laboratorinius darbus, vadovaujami dėstytojų ir savarankiškai išsprendžia per 1000 sudėtingų uždavinių.

Baigusiems mokyklą moksleiviams išduodami mokyklos baigimo pažymėjimai, silpniau besimokiusiems – mokyklos lankymo pažymėjimai.

Malonu pažymėti, kad nuo 1994 m. visi (išskyrus vieną) pasaulinių fizikos olimpiadų dalyviai Lietuvos komandos nariai yra „Fizikos olimpo“ moksleiviai.