Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba sveikinant mokinių tarptautinių dalykinių olimpiadų laureatus

Mielieji moksleiviai, mokytojai, komandų vadovai,

 

Džiugu, kad tiek daug Jūsų dalyvavo tarptautinėse olimpiadose. Net jei ir nelaimėjote, svarbu vien tai, kad atstovavote Lietuvai. Jūsų laimėjimai - viltis mums visiems, kad, turėdami tokį talentingą jaunimą, sukursime gražesnę ir geresnę Lietuvą.

Dėkoju mokytojams ir komandų vadovams už rūpestingą jaunosios kartos ugdymą, už viltingą tikėjimą mokinio talentu. Nors dažnai vis dar stinga šiuolaikinių mokymo priemonių, Jūs randate būdų, kaip atskleisti mokinio gebėjimus.

Žinoma, be rėmėjų tai padaryti būtų sunku. Dėkoju jiems už nesavanaudišką indėlį į Lietuvos ateitį.

Gabiam ir talentingam Lietuvos jaunimui būtina sukurti tinkamą kūrybinę bazę, ugdyti mokslinius ir kūrybinius moksleivių gebėjimus. O aukštosiose mokyklose reikia sudaryti visas sąlygas tobulėti. Būtina, kad mūsų aukštojo mokslo sistema patvirtintų galinti išugdyti pasaulinio lygio specialistus.

Tačiau gabiam jaunimui svarbi ne tik valstybės, verslo, visuomeninių organizacijų materialinė parama. Ne mažiau svarbios yra dvasinės vertybės: patriotizmas, pagarba savo tautai, istorijai, kultūrai. Tai turėtų tapti svarbiausia jaunimo veiklos ir tolesnio tobulėjimo motyvacija. Be meilės Lietuvai ir tikėjimo jos ateitimi sunku pasiekti didelių mokslo ir kultūros laimėjimų. Pavyzdys - pirmieji mūsų valstybės kūrėjai, kurie iškiliausius savo darbus susiejo su Lietuva.

Jūsų talentas ir atkaklus darbas - Lietuvos ateities viltis ir perspektyva. Tikiu, kad dalyvavimas tarptautinėse olimpiadose ir tarptautinis įvertinimas yra Jums paskata siekti dar svaresnių laimėjimų. Jūsų drąsios svajonės, ambicingi planai, praturtins Lietuvos kultūros, mokslo ir viešąjį gyvenimą.

Linkiu Jums sėkmės!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė