Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba sveikinant mokinių tarptautinių dalykinių olimpiadų laureatus

Mieli mokiniai, jų mokytojai ir vadovai!

Jūs visi esate tikri olimpiečiai. Jūsų ryžtas, užsispyrimas ir troškimas laimėti įkūnija pačius aukščiausius olimpinius idealus.

Jūsų pasiekti laimėjimai - tikras ženklas, jog esate pasirengę kurti gražesnę Lietuvos ateitį.

Jums patinka kaupti žinias, atrasti, ko dar nežinote, ieškoti originalių sprendimų. Besiskleidžiantys jūsų talentai - neįkainojamas šalies turtas. 

Esu tikra, kad jūsų laukia įspūdinga ateitis, siekiant tolesnių mokslo aukštumų, renkantis profesiją, siekiant sėkmingos karjeros.

Nuoširdžiai tikiu, kad moksleiviškų metų sėkmė paskatins jus savo talentus ir žinias panaudoti Tėvynėje, visų Lietuvos žmonių - jūsų senelių, tėvų, bendraamžių draugų - labui.

Dėkoju mokytojams ir komandų vadovams už kūrybingumą, pasiaukojimą ir meilę jauniesiems talentams. 

Be gero mokytojo net gabiausias vaikas nedaug tepasiektų. Ačiū už Jūsų indėlį ir nesavanaudišką triūsą, nukreipiant jaunystės energiją asmenybės tobulėjimo keliu, ugdant patriotizmą ir pasididžiavimą savo gimtąja šalimi.

Mielieji mokiniai! Drąsiai ženkite šiuo keliu, siekite naujų aukštumų, atverkite naujas pažinimo erdves. Jos praturtins jus, svariai papildys Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės gyvenimą!

Ir po daugelio metų prisiminkite šios dienos apdovanojimo jaudulį ir jo priežastį - jūsų pačių pastangas ir laimėjimus tokiame sudėtingame ir žaviame mokslo bei žinių pasaulyje!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė