MOKYKLOS BIBLIOTEKOS MOKSLEIVIŲ NAMŲ SKAITYMO KNYGŲ 
DALINIMO SKAITYTI LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Knygų pavadinimai, autoriai, išleidimo metai

Kursas,

ketvirtis*

 1

Įdomioji fizika. J. I. Perelmanas, 1954 

I V(1)

 2

Fizika aplink mus. S. Chilkevičius, 1988 

I V(1)

 3

Olimpiadinis fizikos uždavinynas. A. Bandzaitis, R. Baubinas, P. Bogdanovičius, 1994 

I V(1)

 4

Judėjimas ir jėga. A. Petraitis, 1961 

I R(2)

 5

Kaip tai atsirado. Daiktų istorijos, 2005

I R(2)

 6

Izaokas Newtonas - jo gyvenimas ir darbai. 
Z. Žemaitis, 1927 

I Ž(3)

 7

Linksmoji fizika. R Karazija, 1999 

II V(1)

 8

Einšteinas. Biografija. Jürgen Neffe, 2010

II V(1)

 9

Apie fizikos dėsnius. Feinmanas, 1998 

I P(4)

 10

Įžymūs fizikai ir jų atradimai. R. Karazija, 2002 

II R(2)

 11

Pasakojimai apie elektrą. J. Nainys, 1974 

II Ž(3)

 12

The Flying Circus of Physics With Answers. 
J. Walker, 1977 

III V(1)

 13

Nuostabioji fizika. L. Aslamazovas, A. Varlamovas, 2000 

III V(1)

 14

Šiuolaikinė fizika Lietuvoje. E. Makariūnienė, M. D. Usorytė, E. Rupšlaukis, 1997 

III R(2)

 15

Optika (laboratoriniai darbai). V. A. Šalna, 2001 

III R(2)

 16

Fizikos mįslės. R. Karazija, 1999 

III R(2)

         

* Mokyklos kursas ir mokslo metų ketvirtis, per kurį knygas turi perskaityti moksleiviai:
I, II, III - pirmas, antras, trečias mokyklos kursai,
V(1), R(2), Ž(3), P(4) - vasaros pirmasis, rudens antrasis, žiemos trečiasis, pavasario ketvirtasis mokslo metų ketvirčiai

 

Pastaba: šis tekstas interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiamas nuo 2004 02 17.

Tekstas papildytas, patikslintas: 2007 10 25, 2008 01 15, 2010 07 22.