Vaidutis Antanas ŠALNA

OPTIKA

 

 KNYGOS PRADŽIA (tituliniai, turinys, įvadas)

1. BANGINĖS ŠVIESOS TEORIJOS ĮVADAS

1.1. Harmoniniai virpesiai. Monochromatinės bangos

1.2. Superpozicijos principas

1.3. Elektrinio dipolio spinduliavimas

1.4. Elektromagnetinių bangų poliarizacija

1.5. Virpesių ir bangų sudėtis

2. ŠVIESOS SKLIDIMAS IZOTROPINĖJE TERPĖJE

2.1. Šviesos dispersija

2.2. Šviesos sugertis

2.3. Šviesos atspindys ir lūžis

2.4. Visiškasis vidaus atspindys. Šviesolaidžiai

3. ŠVIESOS SKLIDIMAS ANIZOTROPINĖJE TERPĖJE

3.1. Kristalų optikos pagrindai

3.2. Šviesos sklidimas vienašiuose kristaluose

3.3. Poliarizacijos plokštumos sukimas

3.4. Poliarizatoriai

4. ŠVIESOS INTERFERENCIJA

4.1. Koherentiniai virpesiai ir bangos

4.2. Interferencijos stebėjimo metodai

4.3. Nemonochromatinės šviesos interferencija

4.4. Plonųjų plėvelių spalvos

4.5. Vienodo storio ir vienodo polinkio interferencinės juostelės

4.6. Dielektriniai veidrodžiai. Optikos skaidrinimas

4.7. Interferenciniai šviesos filtrai

4.8. Interferencijos taikymas

5. ŠVIESOS DIFRAKCIJA

5.1. Hiuigenso ir Frenelio principas

5.2. Frenelio zonos

5.3. Difrakcija pro apskritą angą

5.4. Difrakcija pro apskritą ekraną

5.5. Fraunhoferio difrakcija

5.6. Difrakcija pro vieną plyšį

5.7. Difrakcija pro du plyšius

5.8. Difrakcinė gardelė

5.9. Atvaizdų kūrimas pagal Abės teoriją

6. OPTINĖ HOLOGRAFIJA

7. ŠILUMINIS SPINDULIAVIMAS

7.1. Pagrindiniai šiluminio spinduliavimo dėsniai

7.2. Planko formulė

8. ŠVIESOS STIPRINIMAS IR GENERAVIMAS

 

VISA KNYGA

 

UDK 535(075.3)

               Ša58

 

Parengė       Vilniaus universiteto docentas Vaidutis Antanas ŠALNA

Recenzavo   profesorius Vytautas BALEVIČIUS

Redaktorė    Aldona KRUTINIENĖ

 

Šalna, Vaidutis Antanas

Optika. – Vilnius, Fizikos olimpas. 2004

 

Mokymo knyga ypatingai gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ moksleiviams. Leidiniu gali naudotis ir kiti moksleiviai bei aukštųjų mokyklų studentai.

 

                                                          Ó Vaidutis Antanas Šalna, 2004

                                                          Ó Fizikos olimpas, 2004

 

ISBN 9986-778-04-2