IV atviras fizikos čempionatas, 
2003 06 22 Vilnius

 
Čempionate dalyvavo 48 dalyviai: 45 „Fizikos olimpo“ moksleiviai, 1 mokslř daktaras, 2 „Fizikos olimpo“ absolventai - VU Fizikos fakulteto studentai

 

Čempionato nugalëtojai:

 

Donatas Majus - 2003 metř Fizikos olimpo čempionas,            Apdovanojimo diplomas
mokyklos „Fizikos olimpas“ III kurso moksleivis

 

            I KURSAS (12 laida)

            I vieta – Daumilas Ardickas

            II vieta – Rytis Umbrasas

            III vieta – Audrűnas Gruslys

 

            II KURSAS (11 laida)

            I vieta – Kastytis Zubovas

            II vieta – Vytautas Stočkus

            III vieta – Jevgenij Chmeliov

 

            III KURSAS (10 laida)

            I vieta – Donatas Majus - ČEMPIONAS

            II vieta – Andrius Krasauskas

            III vieta – Marius Klimantavičius