„Fizikos olimpe“ – mokiniai iš visos Lietuvos

 

Bernardas Šaknys

VL žurnalistas

Klaudijaus Driskiaus nuotraukos

Tėviškės šviesa,
„Valstiečių laikraščio“ priedas,
2006 10 17, Nr. 83 (8586)

 

„Fizikos olimpo“ direktoriaus pavaduotojas doc. dr. S. Tamošiūnas dėkojo išeivijos lietuviams Jurgiui Valaičiui, dr. Rožei Šomkaitei, Sofijai ir Juozui Sendzikams už dėmesį ir paramą.

„Valstiečių laikraštis“ skaitytojams išsamiai papasakojo apie Vilniaus universitete veikiančią ypatingai gabių mokinių ugdymo mokyklą „Fizikos olimpas“ (VL 2006 02 21).

Tautos fondo tarybos pirmininkas emeritas Jurgis Valaitis VL priede „Tėviškės šviesa“ (Nr. 4 (123) pasidžiaugė, kad Lietuvoje pasirūpinta gabių vaikų ugdymu ir skyrė savo asmeninį įnašą „Fizikos olimpo“ reikmėms.

Šių metų birželio 20 d. „Tėviškės šviesa“ pranešė žinią, kad „Fizikos olimpą“, įdukrino įžymi JAV išeivijos lietuvių veikėja dr. Rožė. Šomkaitė. Paramą suteikė kanadiečiai Sofija ir Juozas Sendzikai.

VL žurnalistai šiomis dienomis lankėsi VU veikiančioje “Fizikos olimpo“ mokykloje.

Mus pasitikęs „Fizikos olimpo“ direktoriaus pavaduotojas doc. dr. Stasys Tamošiūnas pareiškė:

– Jurgio Valaičio mūsų ugdymo įstaigai skirtus pinigus gavome. Taip pat mokyklą pasiekė ir dr. Rožes Šomkaitės bei Tautos fondo ir Kanados lietuvių Sofijos ir Juozo Sendzikų paskirta parama. Nuoširdžiai dėkojame.

Doc. S. Tamošiūno nuomone, toks išeivijos dėmesys gabiems Lietuvos vaikams yra labai prasmingas. Tai palengvins daugeliui jaunuolių iš atokesnių Lietuvos kampelių pasiekti sostinę.

Mūsų viešnagės VU diena į „Fizikos olimpą“ buvo suvažiavę mokiniai iš visos Lietuvos. Į šių mokslo metų rudens sesiją atvyko beveik 20 pirmakursių. Daugiausia dešimtų klasių mokiniai. Ernius Kapačinskas grupėje jauniausias – mokosi Švenčionių gimnazijos IX klasėje. Dešimtokas Kęstutis Šiaulys atvyko net iš Šilalės, Algirdas Bakšys – iš Skuodo, Justas Leščinskas mokosi Akmenės gimnazijos X klasėje.

Mokiniai džiaugėsi, kad „Fizikos olimpe“ jie buvo draugiškai sutikti. Įdomūs ir pirmieji praktiniai užsiėmimai, kuriuos veda doc. Algirdas Vladas Medeišis.

„Fizikos olimpo“ trečiakursiai jau abiturientai. „Metai labai greitai prabėgo, bet jie buvo mums labai naudingi ir padėjo perprasti fizikos mokslo slėpinius“, – teigė Ramūnas Songaila, Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokinys. Jam pritarė ir Eglė Kvedaraitė su Mariumi Rutkausku, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos abiturientai.

Bene daugiausia „Fizikos olimpo“ auklėtinių – vilniečių, Vilniaus licėjaus moksleivių. Nemažai ir iš Panevėžio, Klaipėdos, Kauno, Visagino. Visus juos vilioja mokslo pasaulis.

„Fizikos olimpo“direktorius prof. habil. dr. Antanas Rimvidas Bandzaitis įsitikinęs, kad kiekvienam, baigusiam „Fizikos olimpą“, atsiveria kelias ne tik į fizikos, bet ir kitų tiksliųjų mokslų pasaulį. „O man atrodo, kad ši mokykla naudinga ir būsimajam filologui ar menininkui, nes ji ugdo mąstymą, turtina asmenybę“, – pratęsė profesoriaus mintį doc. S. Tamošiūnas, pabrėždamas, kad „po Tautos fondo stogu ypatingai gabių vaikų mokykla bus dar stipresnė, atsiras daugiau galimybių gabiems kaimo vaikams pakilti į tikrąjį mokslo olimpą“.

„Fizikos olimpo“ pirmakursiams patinka doc. A. Medeišio praktiniai užsiėmimai

Prof. habil. dr. A. R. Bandzaitis