30-ieji (2023–2024) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo sesija 2023 m. birşelio 19–30 dienomis
Vasaros mokymo ketvirtis 2023 m. birşelio 19 d. – spalio 8 d.

II
Rudens mokymo sesija 2023 m. spalio 9–15 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2023 m. spalio 9 d. – 2024 m. sausio 7 d.
 
III
Şiemos mokymo sesija 2024 m. sausio 8–14 dienomis
Şiemos mokymo ketvirtis 2024 m. sausio 8 d. – vasario 25 d.
 
IV
Pavasario mokymo sesija 2024 m. vasario 26 – kovo 3 dienomis
Pavasario mokymo ketvirtis 2024 m. vasario 26 – birşelio 16 d.