29-ieji (2022–2023) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo sesija 2022 m. birşelio 20–30 dienomis
Vasaros mokymo ketvirtis 2022 m. birşelio 20 d. – spalio 9 d.