30-ieji (2023–2024) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo sesija 2023 m. birşelio 19–30 dienomis
Vasaros mokymo ketvirtis 2023 m. birşelio 19 d. – spalio 8 d.

II
Rudens mokymo sesija 2023 m. spalio 9–15 dienomis