29-ieji (2022–2023) mokslo metai 

I

 

Vasaros mokymo sesija 2022 m. birşelio 20–30 dienomis
Vasaros mokymo ketvirtis 2022 m. birşelio 20 d. – spalio 9 d.

II
Rudens mokymo sesija 2022 m. spalio 10–16 dienomis
Rudens mokymo ketvirtis 2022 m. spalio 10 – sausio 8 d.
 
III
Şiemos mokymo sesija 2023 m. sausio 9–16 dienomis5