Lietuvos moksleivių XVI fizikos čempionatas

2004 12 04, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Vilnius

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

 REZULTATAI

 

Čempionato užduočių sprendimų vertinimo tvarka:

Teisingi čempionato dalyvių užduočių sprendimai vertinami po 10 balų, o klaidingi čempionato užduočių sprendimai vertinami mažesniu balų skaičiumi – atvirkščiai proporcingai klaidingumui.

Organizavimo komisija

A. Andrijauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus specialistė, Klaipėdos miesto 16-ojo Lietuvos moksleivių čempionato vykdymo komisijos pirmininkė

St. Tamošiūnas, Ypatingai gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narys

A. Gudinavičienė, Šiaulių Jovaro pagrindinės mokyklos pavaduotoja

A. Šuminienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus  vedėjo pavaduotoja

Užduočių rengimo ir vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas – A. R. Bandzaitis, Vilniaus universiteto profesorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas – St. Tamošiūnas, Vilniaus universiteto docentas

Nariai:

A. Kanapickas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas

V. Šlekienė, Šiaulių universiteto docentė

A. Gruodis, Vilniaus universiteto docentas

A. Udris, Vilniaus pedagoginio universiteto docentas

S. Vingelienė, Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė

A. Žindulis, Vilniaus universiteto docentas

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2004 12 16.