35-oji RESPUBLIKINĖ JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1987 m., Utena 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius rekomendavo, atrinko ir parengė Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Fizikos instituto ir aukštųjų mokyklų darbuotojai:

Teorines užduotis X klasei parengė V. Kaminskas, L. Kulviecas, G. Leonavičius, J. Martišius – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas; XI klasei – R. Ambrazevičius, P. Bogdanovičius, V. Šimonis, P. Vaitiekūnas, A. Žukauskas – LTSR Mokslų Akademijos Fizikos institutas; XII klasei – A. Bandzaitis, R. Baubinas, E. Kuokštis, A. Kazlauskienė, J. Storasta – Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė V. Kedavičius, VVPI; XI klasei – R. Brazdžiūnas, B. Jasiulionis, KPI; XII klasei – R. Vaitkus, A. Medeišis, VVU.

 

XXXV respublikinės jaunųjų fizikų olimpiados III ratas vyko Utenoje. Dalyvavo 143 moksleiviai: 48 dešimtokai, 45 vienuoliktokai ir 50 dvyliktokų.

Olimpiada parodė, kad mokiniai jai neblogai pasiruošė. 10 klasėje iš 40 galimų daugiausia surinkta 27,5 taško, 11 klasėje – 41 taškas iš 48 galimų ir 12 klasėje 41,5 taško iš 45 galimų. Buvo tokių moksleivių, kurie surinko vos 3, 4 taškus, vadinasi, neišsprendė nė vieno uždavinio.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:  

D. Rozas (Vilniaus 4-oji vid. m-kla), R. Naujikas (Kupiškio Vl. Rekašiaus vid. m-kla) ir R. Urbonas (Šilutės rajono Saugų vid. m-kla);

II vieta: 

M. Asipauskas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), E. Dabužinskas (Tauragės 5-oji vid. m-kla) ir V. Kirša (Panevėžio 10-oji vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta: 

V. Mickūnaitis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), J. Juodviršis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla);

II vieta: 

N. Kardelis (Vilniaus 56-oji vid. m-kla), A. Senkus ir R. Šlekys (Vilniaus 45-oji vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta: 

G. Vilkelis (Vilniaus 45-oji vid. m-kla);

II vieta: 

K. Jurgelionis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), A. Klimas (Šiaulių 14-oji vid. m-kla), D. Osteika (Vilniaus 41-oji vid. m-kla.

  

I vieta komandinėje įskaitoje paskirta Vilniaus miesto ir Tauragės rajono moksleiviams, II – Šiaulių miestui ir Zarasų rajonui, III – Panevėžio ir Kauno miestams bei Šilutės rajonui.

Prizininkus XXXV jaunųjų fizikų olimpiadai parengė šie mokytojai: D. Usorytė (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), A. Basiokas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), P. Jonušas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), E. Regelskis (Šilutės rajono Saugų vid. m-kla), D. Vitkienė (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), J. Vilčinskas (Kupiškio rajono Vl. Rekašiaus vid. m-kla), A. Kaminskas (Tauragės 5-oji vid. m-kla), J. Briedienė (Panevėžio 10-oji vid. m-kla), K. Vismantienė (Vilniaus 56-oji vid. m-kla), S. Velička (Šiaulių 14-oji vid. m-kla), V. Kudzmanas (Vilniaus 41-oji vid. m-kla), S. Mileškienė (Šiaulių rajono Kuršėnų 4-oji vid. m-kla), J. Dilka (Kauno J. Aleksonio vid. m-kla), J. Andriūnas (Zarasų rajono M. Melnikaitės vid. m-kla), L. Bugenis (Tauragės 1-oji vid. m-kla).

Dauguma šių mokytojų jau nebe pirmą kartą gerai parengia jaunuosius fizikus olimpiadai. Jaunesniųjų mokytojų tarpe ypač išryškėjo Vilniaus 45 – osios vid. m – klos mokytojas P. Jonušas. Iš devynių jo auklėtinių keturi šių metų olimpiadoje užėmė prizines vietas. Vienas jų dalyvavo ir tarptautinėje olimpiadoje.

Pagal olimpiadoje surinktų taškų skaičių šeši moksleiviai atrinkti kandidatais į Lietuvos TSR jaunųjų fizikų olimpiadą.

Sąjunginėje jaunųjų fizikų olimpiadoje, kuri įvyko Taline, respublikai atstovavo G. Vilkelis, D. Rozas, V. Mickūnaitis ir K. Jurgelionis. G. Vilkelis iškovojo trečiojo laipsnio diplomą. Pernai šis mokinys sąjunginėje olimpiadoje apdovanotas II laipsnio diplomu ir ištisus metus dirbo pagal Maskvos olimpiadinės komisijos pateiktas užduotis. Todėl šiais metais G. Vilkelis įgijo teisę dalyvauti tarptautinėje olimpiadoje, kuri vyko VDR Jenoje liepos mėn. 5 – 13 dienomis. G. Vilkeliui pritrūko tik 1 taško iki prizinės III vietos (surinko 30 taškų iš 50 galimų) ir apdovanotas pagyrimo raštu. Gintautas iš TSRS rinktinės geriausiai sprendė eksperimentines užduotis.

Tuo metu, kai jaunieji respublikos fizikai olimpiadoje Utenoje sprendė uždavinius, jų mokytojai dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje. Pranešimus apie šiuolaikinę molekulinę teoriją ir jos taikymą, lazerius technologijoje ir gyvenime, fizikos dėstymą VFR universitetuose ir kt. skaitė VVU profesorius A. Bolotinas, LTSR MA Fizikos instituto akademikas J. Viščiakas, VVU docentas A. Medeišis ir kiti.

 

A. Gumbelevičienė,

RMTI fizikos ir astronomijos kabineto vedėja

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

35-OJI JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė V. Dienys, Lietuvos TSR MA Puslaidininkių fizikos instituto direktoriaus pavaduotojas, fizikos-matematikos mokslų daktaras.

© Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, 1987

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2007 02 28.