37-oji RESPUBLIKINĖ JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1989 m. kovo 27–30 d., Plungė 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius parengė ir rekomendavo Lietuvos Mokslų Akademijos fizikos, puslaidininkių fizikos institutų, Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio instituto darbuotojai::

Teorines užduotis X klasei parengė R. Ambrazevičius, P. Bogdanovičius, V. Šimonis, G. Žukauskas – Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos institutas; XI klasei – A. Bandzaitis, R. Baubinas, J. Storasta, A. Kazlauskienė, E. Kuokštis – Vilniaus universitetas; XII klasei – D. Grabauskas, G. Leonavičius, A. Audzijonis, J. Martišius, J. Žvingilas – Vilniaus pedagoginis institutas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė R. Jasiulionis, R. Brazdžiūnas, KPI; XI klasei – A. Medeišis, M. Strumskis, VU; XII klasei – A. Rimeika, J. Soroicas, VPI.

 

Jaunųjų fizikų 37-oje olimpiadoje, kuri vyko Plungėje 1989 m. kovo 27–30 dienomis, varžėsi IX–XII klasių moksleiviai. Iš visų respublikos kampelių jų susirinko 123: 9–10 klasių – 39, 11 klasių – 40, 12 klasių – 42 moksleiviai.

Moksleiviai sprendė teorinius uždavinius iš mechanikos, molekulinės fizikos, elektrodinamikos, svyravimų ir bangų. Neužmirštas ir astronomijos kursas.

Geriausiai teorines užduotis išsprendė dešimtokai G. Matulionis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla) ir V. Tamošiūnas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla, sprendė 11 klasės uždavinius), bei dvyliktokas D. Rozas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla). Bet ne jie buvo sumaniausi, atliekant eksperimentines užduotis. 

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:   G. Veitas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), A. Aštrauskas (Kauno „Saulės“ vid. m-kla);
II vieta:  T. Raubis, G. Matulionis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), N. Baliūnas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), R. Žutautas (Plungės 5-oji vid. m-kla);
III vieta:  A. Balužis (Rokiškio E. Tičkaus vid. m-kla), D. Gudelis (Vilniaus 45-oji vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta:  V. Tamošiūnas, V. Kazėnas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla);
II vieta:  V. Kačka (Zarasų 1-oji vid. m-kla), D. Guleckis (Šiaulių J. Janonio vid. m-kla);
III vieta:  A. Čėsna, A. Kvaraciejus, N. Jurėnas (Kauno „Saulės“ vid. m-kla), B. Garis (Kretingos 1-oji vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta:  D. Rozas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), V. Kirša (Panevėžio 10-oji vid. m-kla);
II vieta:  M. Asipauskas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla), D. Valiulis (Vilniaus 22-oji vid. m-kla), A. Domeika (Šakių vid. m-kla);
III vieta:  A. Alaburda (Vilniaus 45-oji vid. m-kla), M. Senulis (Vilniaus 54-oji vid. m-kla), R. Naujikas (Kupiškio Vl. Rekašiaus vid. m-kla).

  

Pagyrimo raštais apdovanoti 29 moksleiviai.

Laureatų vardai suteikti penkiems dvyliktųjų klasių mokiniams: A. Alaburdai, M. Asipauskui, V. Kiršai, R. Naujikui, D. Rozui.

Komandinėje įskaitoje I laipsnio diplomais apdovanoti Vilniaus miestas, Kupiškio rajonas, II laipsnio diplomai įteikti Kauno miestui, Plungės, Šakių ir Zarasų rajonams, III laipsnio diplomai – Panevėžio miestui ir Rokiškio rajonui.

Olimpiadai gerai moksleivius parengė mokytojas P. Jonušas (Vilniaus 45-oji vid. m-kla). Iš šešių pirmąsias vietas laimėjusių moksleivių trys – jo auklėtiniai. Mokytojų D. Usorytės (Vilniaus 7-oji vid. m-kla),  D. Vitkienės (Vilniaus 40-oji vid. m-kla) – po du mokinius tapo prizininkais, o J. Dilkos (Kauno „Saulės“ vid. m-kla) – net keturi mokiniai užėmė prizines vietas. Džiugu, kad po ilgos pertraukos kauniečiai pradeda aktyviai reikštis jaunųjų fizikų olimpiadose.

Šios olimpiados užduotys nebuvo labai sunkios. Olimpiados uždaryme apie tai kalbėjo Vilniaus 40-osios vid. m-klos mokinys D. Rozas. Tačiau kai kurių moksleivių rezultatai nedžiuginantys: dvylika dešimtokų surinko tik iki 5 taškų iš 30 galimų, septyniolika vienuoliktokų – iki 6 taškų iš 20 galimų ir t.t.

Kokias pagrindines klaidas darė moksleiviai?

Jaunesniųjų moksleivių sprendimuose nemažai aritmetinių klaidų, nemoka braižyti daikto optinių vaizdų. Atlikdami eksperimentą, naudojosi priemonėmis, kurios nenumatytos užduotyje, neįskaitė sukamojo judesio energijos.

Vienuoliktokai nesugebėjo sąveikaujantiems kūnams pritaikyti energijos tvermės ir impulso dėsnių. Apie 40% moksleivių teigė, jog bendra srovė grandinėje, įjungus papildomą varžą, nepakinta. Silpnas matematinis pasiruošimas: nežino rutulio tūrio, nemoka spręsti lygčių sistemos.

Dvyliktokų darbuose taip pat nemažai klaidų: neteisingai įvertina magnetinio lauko nevienalytiškumą rėmelio judėjimo kryptimi, neteisingai užrašo judesio kiekio tvermės dėsnį.

Olimpiados metu mokytojai susirinko į mokslinę-praktinę konferenciją. Joje nagrinėjo kaip sudominti moksleivius fizika, kaip didinti šio mokslo prestižą, nagrinėjo fizikų kalbos taisyklingumą.

Šiais metais Varšuvoje Lietuva pirmą kartą dalyvavo Tarptautinėje fizikų olimpiadoje. Komandą sudarė penki moksleiviai: dvylikto kai A. Alaburda, M. Asipauskas, V. Kirša, D. Rozas ir dešimtokas V. Tamošiūnas. XX Tarptautinės fizikų olimpiados prizus laimėjo P. Jonušo auklėtiniai V. Tamošiūnas (bronzos medalis) ir A. Alaburda (pagyrimo raštas).

 

A. Gumbelevičienė,

Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi 

instituto fizikos ir astronomijos vedėja

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

37-OJI RESPUBLIKINĖ JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė V. Dienys, R. Žemaitis.

© Liaudies švietimo darbuotojų tobulinimosi institutas, 1990

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 11 23.