39-oji Lietuvos JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1991 m. balandžio 3–6 d., Marijampolė 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius parengė ir rekomendavo šie Vilniaus universiteto, Vilniaus ir Šiaulių pedagoginių institutų, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto darbuotojai:

Teorines užduotis X klasei parengė prof. A. R. Bandzaitis, fizikos ir matematikos m. kand. R. Baubinas, doc. J. Storasta – Vilniaus Universitetas, prof. E. Kuokštis, doc. A. Kazlauskienė – Vilniaus universitetas; XI klasei – prof. D. Grabauskas, doc. G. Leonavičius, doc. J. A. Martišius, vyr. dėst. O. Damskis – Vilniaus Pedagoginis Universitetas; XII klasei – moksl. bendr. R. Ambrazevičius, Fizikos ir matematikos m. dr. P. Bogdanovičius, fizikos ir matematikos m. kand. V. Šimonis – Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, R. Žemaitis, fizikos ir matematikos m. kand. G. Žukauskas – Vilniaus Planetariumas.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė doc. A. Medeišis, moksl. bendr. M. Strumskis – Vilniaus universitetas; XI klasei – vyr. dėst. J. Siroicas, laborantas R. Širvelis – Vilniaus pedagoginis institutas; XII klasei – doc. T. Giedrys, doc. P. Žvirblis – Kauno technologijos universitetas.

 

Jaunųjų fizikų 39–oji olimpiada įvyko Marijampolėje 1991 m. balandžio 3–6 dienomis. Joje dalyvavo 148 moksleiviai: X klasių – 43, XI klasių – 51, XII klasių – 54.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta:  

Egidijus Anisimovas, Miglius Alaburda (Vilniaus 45-oji vid. m–kla);

II vieta: 

Tadui Barauskui (Vilniaus 56–oji vid. m–kla).

III vieta: 

Ivanui Cvetkovui (Klaipėdos 26–oji vid. m–kla), Viktorui Veitui (Vilniaus 45–oji vid. m–kla), Tomui Alonderiui (Panevėžio J. Balčikonio vid. m–kla), Kęstučiui Lumbiui (Vilniaus 7–oji vid. m–kla), Irmantui Šimoniui (Kupiškio 2–oji vid. m–kla), Sigitui Žutautui (Klaipėdos 4–oji vid. m–kla), Valentinui Situi (Vilniaus 56–oji vid. m–kla), Marijui Jurkutaičiui (Tauragės 4–oji vid. m–kla), Gediminui Veištui (Vilniaus 45–oji vid. m–kla).

  

XI klasė

 

I vieta:  Raimundas Zaksas (Vilniaus 41–oji vid. m–kla);
II vieta:  Broniui Skūpui.

 

XII klasė

 

I vieta:  Aušrius Astrauskas (Kauno „Saulės“ vid. m–kla), Gediminas Matulionis (Vilniaus 7–oji vid. m–kla), Darius Mikalauskas (Marijampolės 7–oji vid. m–kla), Vincas Tamošiūnas (Vilniaus 45–oji vid. m–kla).
II vieta:  Algirdui Raščiui (Kauno „Saulės“ vid. m–kla), Nerijui Baliūnui (Vilniaus 45–oji vid. m–kla), Evaldui Katiliui (Vilniaus 34–oji vid. m–kla), Vygantui Jaručiui (Vilniaus 7–oji vid. m–kla), Rasai Liesionytei (Kauno „Saulės“ vid. m–kla), Irmantui Mikulskui (Vilkaviškio 2–oji vid. m–kla).

  

Olimpiadoje dalyvavo ir Ukrainos moksleiviai. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojų tarpe Taras Javorskij, Jurij Gluščink ir Andriej Cholod.

Pirmą kartą olimpiados laureatų vardai suteikti A. Aštrauskui, G. Matulioniui, G. Veitui, o antrą kartą (tiems, kurie į olimpiadą atėjo būdami 9 klasėje ir iškovojo prizines vietas) N. Baliūnui, V. Tamošiūnui. Jie apdovanoti Lietuvos Kultūros ir švietimo ministerijos laureatų diplomais.

Apdovanoti ir mokytojai, parengę laureatus. Tai J. Dilka (Kauno „Saulės“ vid. m–kla), V. Storpirštis (Vilniaus 45–oji vid. m–kla), D. Usorytė (Vilniaus 7–oji vid. m–kla).

Olimpiados metu komandų vadovai ir aplinkinių rajonų fizikos mokytojai organizuotoje konferencijoje aptarė praktinio darbo organizavimo klausimus.

Remiantis šios, o taip pat ankstesnių olimpiadų rezultatais, sudaryta Lietuvos Respublikos moksleivių komanda, kuri dalyvavo Taškente vykusioje jaunųjų fizikų olimpiadoje. Mūsų atstovams pasisekė - Kauno „Saulės“ vid. m–klos dvyliktokas A. Raščius užėmė absoliučiai I vietą, o vilnietis S. Tamošiūnas iš Vilniaus 45–osios vid. m–klos užėmė III vietą.

 Aldona Gumbelevičienė

 

 

 

Informacija skelbiama iš leidinio:

39-OJI LIETUVOS JAUNŲJŲ FIZIKŲ OLIMPIADA. Parengė prof. A. Bandzaitis

© Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas, 1992

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 09 29.