42-oji Lietuvos JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1994 m. balandžio 5–8 d., Kėdainiai 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Olimpiadai uždavinius parengė Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, MA teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Šiaulių pedagoginio instituto ir Vilniaus planetariumo darbuotojai.

Teorines užduotis X klasei parengė prof. hab. dr. A. R. Bandzaitis, dr. R. Baubinas, doc. J. Storasta, prof. hab. dr. E. Kuokštis (Vilniaus universitetas); XI klasei – prof. dr. D. Grabauskas, doc. dr. V. Kaminskas, doc. dr. G. Leonavičius, doc. dr. J. Martišius (Vilniaus pedagoginis universitetas); XII klasei – prof. hab. dr. A. Bogdanovičius, dr. R. Ambrazevičius, dr. V. Šimonis (Teorinės fizikos ir astronomijos institutas), dr. G. Žukauskas (Vilniaus planetariumas) ir dr. R. Žemaitis.

Eksperimentines užduotis X klasei parengė doc. dr. A. Medeišis (Vilniaus universitetas); XI klasei – dr. A. Rimeika, vyr. asist.. J. Siroic (Vilniaus pedagoginis universitetas); XII klasei – doc. dr. J. Sitonytė, doc. dr. V. Šlekienė (Šiaulių pedagoginis institutas).

42–oji Lietuvos jaunųjų fizikų  olimpiada įvyko Kėdainiuose 1994 m. balandžio 5–8 dienomis. Joje dalyvavo 132 X–XII klasių moksleiviai.

Jau 42 metus rengiamos moksleivių fizikos olimpiados, ir džiugu, kad mokinių skaičius jose nemažėja. Kiekvienas moksleivis stengiasi geriau pasirodyti mokykloje, kad patektų į rajono ar miesto olimpiadą. Šiais metais moksleiviai aktyviai dalyvavo čempionate, kuris vyko Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.

Gerų rezultatų pasiekė moksleiviai, kuriuos parengė mokytoja ekspertė Danutė Usorytė (Vilniaus 7–oji vid. m-kla). Net šeši jos rengti dvyliktokai varžėsi dėl prizinių vietų, o trys iš jų tapo laureatais. Laureato vardą iškovojo ir marijampolietis Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos moksleivis, kurį parengė mokytoja R. Martinkienė. Dar du laureatus parengė Vilniaus TGTM licėjaus mokytoja metodininkė, kadaise buvusi mokytojos D. Usorytės mokinė Danutė Aleksienė. Gerų rezultatų pasiekia ir Vilniaus 9–osios vid. m–klos mokytojo eksperto A. Basijoko mokiniai. Šiais metais jo rengti vienuoliktokai iškovojo vieną pirmąją vietą, vieną antrąją ir vieną garbės raštą. Mokytoja ekspertė K. Vismantienė (Vilniaus 56–oji vid. m–kla) parengė 4 moksleivius, kurie pasiekė gerų rezultatų, Panevėžio J. Balčikonio vid. m-klos direktoriaus R. Dambrausko X klasės mokinys iš 30galimų taškų surinko 27 ir laimėjo 1–ąją vietą. Gerais rezultatais pradžiugino Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojo metodininko S. Jurėno, Kauno Technikos universiteto gimnazijos mokytojo K. Martišiaus mokiniai.

Išanalizavus moksleivių darbus, paaiškėjo, kad daugelis yra gerai pasirengę. Šiais metais nebuvo nė vieno moksleivio, kuris gautų nulį taškų. Gerai išsprendę teorinius uždavinius dvidešimt du moksleiviai iš kiekvienos klasės buvo pakviesti atlikti eksperimentą, likusieji dalyvavo viktorinoje.

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta: Mikas Grigaliūnas (Panevėžio J. Balčikonio gimnazija);
II vieta:  Aurelijus Jurkus (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), Kazimieras Mykolaitis (Vilniaus TGTM licėjus), Julius Ruseckas (Vilniaus 40-oji vid. m-kla);
III vieta:  Povilas Bertašius (Tauragės 1-oji vid. m-kla), Mantas Mikuta (Vilniaus TGTM licėjus), Žilvinas Rinkevičius (Prienų „Žiburio“ vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta: Justas Jurkuvėnas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla);
III vieta:  Artūras Dėdinas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), Tomas Juknevičius (KTU gimnazija).

 

XII klasė

 

I vieta: Arnoldas Deltuva (Marijampolės raj. Kazlų Rūdos vid. m-kla);
II vieta:  Rimantas Lazauskas, Liutauras Storasta (Vilniaus TGTM licėjus), Tadas Aukštakalnis (Vilniaus 7-oji vid. m-kla);
III vieta:  Arūnas Gumbelevičius ir Raimundas Mikalajūnas (Vilniaus 7-oji vid. m-kla), Aivaras Kriščiūnas ir Andrius Macas (Kauno „Saulės“ gimnazija), Vitalis Marcinkevičius (Vilkaviškio S. Nėries vid. m-kla), Romualdas Stonkus (Panevėžio J. Balčikonio gimnazija).

  

Už gerą teorinių ir eksperimentinių uždavinių sprendimą 29 moksleiviai apdovanoti Kultūros ir švietimo ministerijos pagyrimo raštais.

42-osios Olimpiados laureatų vardai suteikti šešiems 40-osios, 41-osios, 42-osios olimpiadų prizininkams: Tadui Aukštakalniui, Arūnui Gumbelevičiui, Raimundui Mikalajūnui (Vilniaus 7-oji vid. m-kla, mokytoja D. Usorytė), Arnoldui Deltuvai (Marijampolės raj. Kazlų Rūdos vid. m-kla, mokytoja R. Martinkienė), Rimantui Lazauskui, Liutaurui Storastai (Vilniaus TGTM licėjus, mokytoja D. Aleksinė).

Apdovanoti ir mokytojai, parengę jaunųjų fizikų olimpiados laureatus, Danutė Usorytė, Danutė Aleksinė, R. Martinkienė.

Olimpiados dienomis komandų vadovams ir Kėdainių rajono mokytojams „Aušros“ vidurinėje mokykloje buvo surengta mokslinė metodinė konferencija, kurioje buvo analizuojami švietimo sistemos ypatumai Lietuvoje ir užsienyje, nauji lietuviški fizikos ir astronomijos vadovėliai, reikalavimai A ir B lygių fizikos programoms ir kiti klausimai.

Šeimininkai pasirūpino, kad olimpiados dalyviai, jų mokytojai turiningai praleistų laisvalaikį, suorganizavo ekskursiją po Kėdainius, supažindino su miesto istorija, mokytojai buvo Paberžėje, bendravo su tėvu Stanislovu.

 

 LMKI gamtos ir tiksliųjų mokslų vyr. metod. A. Gumbelevičienė

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 04 22.