43-oji Lietuvos JAUNŲJŲ fizikų olimpiada

1995 m. balandžio 19–22 d., Elektrėnai 

 

 

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI: 

X klasė  XI klasė  XII klasė

Užduotis čempionatui ir olimpiadai parengė komisija:

P. Bogdanovičius (pirmininkas), V. Šimonis, G. Žukauskas (TFAI), T. Giedrys, P. Žvirblis (KTU), S. Jakutis (ŠPI), A. Deveikis, G. Kamuntavičius (VDU), V. Kaminskas, G. Leonavičius, J. A. Martišius (VPU), A. Bandzaitis, R. Baubinas, E. Kuokštis, A. Medeišis, J. Storasta, S. Tamošiūnas (VU)

 

Prizines vietas laimėjo šie moksleiviai:

 

X klasė

 

I vieta: Andrius Jurkonis (Mažeikių Gabijos vid. m-kla), Vidas Pažusis (Širvintų 2-oji vid. m-kla);
II vieta:  Vytautas Ašaka (Vilniaus Radvilų vid. m-kla), Michailas Kozakas (Vilniaus Justiniškių vid. m-kla), Marius Mikučionis (Vilniaus TGTM lic.);
III vieta:  Ramūnas Augulis ir Arūnas Raščius (KTU gimn.), Linas Būtėnas (Vilniaus Radvilų vid. m-kla).

  

XI klasė

 

I vieta: Audrius Alkauskas (KTU gimn.);
II vieta:  Aleksiejus Besčiokovas (Klaipėdos 11-oji vid. m-kla), Julius Ruseckas (Vilniaus Minties vid. m-kla);
III vieta:  Povilas Bertašius (Tauragės 1-oji vid. m-kla), Mikas Grigaliūnas (Panevėžio Balčikonio gimn.), Tomas Rinkūnas (Vilniaus Radvilų vid. m-kla).

 

XII klasė

 

I vieta: Tomas Juknevičius (KTU gimn.), Danielius Rutkauskas (Vilniaus TGTM lic.);
II vieta:  Artūras Dėdinas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla), Aleksandr Jakušev (Klaipėdos 2-oji vid. m-kla), Justas Jurkuvėnas (Vilniaus 9-oji vid. m-kla);
III vieta:  Maksimas Danilkinas (Vilniaus 32-oji vid. m-kla), Martynas Gavutis (Vilniaus 56-oji vid. m-kla), Paulius Gricius (Šiaulių Lieporių vid. m-kla), Jonas Matuza (Biržų „Saulės“ vid. m-kla);

  

Lietuvos Jaunųjų fizikų olimpiados laureatų vardai suteikti Artūrui Dėdinui, Justui Jurkuvėnui ir Danieliui Rutkauskui.

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2005 04 05.