Dr. Audrius Alkauskas

1978 02 08 – 2023 05 15

 

Eidamas 46-uosius metus netikėtai mirė fizikas, pedagogas, visuomenininkas, mokyklos „Fizikos olimpas“ absolventas dr. AUDRIUS ALKAUSKAS.

Audrius Alkauskas pastaruoju metu dirbo Vilniuje, Saulėtekio alėjoje įsikūrusiame Fizinių ir technologijos mokslų centre, buvo Fundamentinių tyrimų skyriaus Elektroninės struktūros teorijos laboratorijos vadovas ir neformalios teoretikų grupės „Puntukas“ idėjinis lyderis bei įkūrėjas, vienas ryškiausių viduriniosios kartos fizikų-teoretikų. Ne tik išskirtinis fizikos Talentas, bet ir daugiabriaunė asmenybė, gebėjusi telkti bendraminčius, gebėjusi uždegti smalsumą, įkvėpti Kūrybai ir moksliniam ieškojimui...

Jame tilpo ir neįtikėtina fiziko erudicija ir subtili nuojauta, polinkis muzikai ir kūrybiniam rašymui... Audriaus mokslinės idėjos žėrėjo itin produktyviai, spalvingai ir labai išradingai... Darbas su Meile ir Vaizduote, leidęs sukurti daugybę kertinių straipsnių ir pranešimų elektroninės struktūros puslaidininkių tema, leidęs paruošti tarptautinius projektus ir ateities gaires nuolat intensyvėjančiai mokslinės grupės veiklai...

Fizikos pašaukimas, vidinė Kūrybos impulso palaima ir... kantri akistata su pačiu savimi... Viskas buvo taip ryšku, bet truko taip trumpai. Pernelyg trumpai. Ilsėkis Ramybėje, mielas Audriau!“ Biografija Audrius Alkauskas visą gyvenimą buvo aktyvus ir produktyvus mokslininkas, kuris save išbandė įvairiose srityse – nuo optoelektronikos iki kvantinės fizikos. Jis neapsiribojo vien moksline veikla: domėjosi literatūra, filosofija, populiariąja ir klasikine muzika; pats rašė apsakymus ir kūrė dainas, pasisakydavo visuomeninėmis temomis. Mokėjo anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas. Mokslininkas buvo žinomas viešojoje erdvėje ir vertinamas dėl savo išprusimo ir gebėjimo sudėtingus dalykus paaiškinti paprasta kalba. Jis ne kartą yra davęs interviu žiniasklaidai, buvo nominuotas LRT 2020-ųjų metų apdovanojimuose „Metų atradimo“ nominacijoje už pasaulinį mokslinį atradimą – kvantinių emiterių prigimties nustatymą dvimačiuose puslaidininkiuose.

Audrius gimė 1978 m. vasario 8 d. Anykščiuose, agronomų Antano ir Vidos Alkauskų šeimoje. Brolis dvynys – Giedrius Alkauskas, mokslininkas matematikas. Audrius 1985–1993 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1993–1996 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją. 1996 m. šioje gimnazijoje A. Alkauskas buvo išrinktas Vasario 16-osios premijos, skiriamos geriausiam gimnazistui, laureatu.

Į „Fizikos olimpo“ II kursą Audrius įstojo 1994-aisiais – šios itin gabių mokinių mokyklos įkūrimo metais, labai gerai mokėsi ir mokyklos 2-ąją laidą baigė 1996 m. Tuo pačiu metu, besimokydamas „Fizikos olimpe“, jis 1995 ir 1996 m. tapo Lietuvos moksleivių fizikos olimpiadų nugalėtoju, o 1996 m. Lietuvos moksleivių komandos sudėtyje dalyvavo ir buvo apdovanotas pagyrimo raštu tarptautinėje mokinių fizikos olimpiadoje Osle (Norvegija). Vien tiksliaisiais mokslais jaunuolio talentas neapsiribojo, jis taip pat dukart tapo Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatu.

1996–2002 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, įgijo fizikos bakalauro ir magistro išsilavinimą, dalį studijų kurso išklausė Kopenhagos (Danija) universitete. Studijuodamas dainavo Vilniaus universiteto studentų chore, rašė apsakymus. 2002–2006 m. A. Alkauskas buvo Bazelio (Šveicarija) universiteto Fizikos instituto doktorantas. 2006 m. Bazelio universitete jis apgynė mokslų daktaro disertaciją „Energy level alignment and site-selective adsorption of large organic molecules on noble metal surfaces“ (liet., „Stambių organinių molekulių selektyvioji adsorbcija ir jų elektroninių lygmenų išsidėstymas ant tauriųjų metalų paviršių“).

2006–2010 m. jis gyveno ir dirbo Lozanoje (Šveicarija), beveik penkerius metus buvo Lozanos Federalinės politechnikos mokyklos (EPFL) mokslo darbuotojas. Jis dirbo mokslinį darbą Teorinės fizikos ir Kietojo kūno fizikos institutuose. A. Alkauskas buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, prancūziškosios Šveicarijos dalies veiklos koordinatorius ir kultūros renginių organizatorius. Jis buvo laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ bendradarbis, parengė studiją apie rašytojo Jono Biliūno gyvenimo ir veiklos pėdsakus Šveicarijoje apybraižų rinkiniui lietuvių ir vokiečių kalbomis „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje. Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in der Schweiz“ (Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidinys, 2009 m.).

2011–2014 m. A. Alkauskas buvo Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje (JAV) mokslo darbuotojas, nuo 2011 m. – Amerikos fizikos draugijos (American Physical Society) narys.

Nuo 2014 m. Audrius gyveno ir ir dirbo Vilniuje. 2014–2016 m. jis buvo Fizinių ir technologijos mokslų centro Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2016 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovavo elektroninės struktūros teorijos mokslinei grupei „Puntukas“. Nuo 2015 m. jis buvo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, Fizikos katedros profesorius, dėstė kietojo kūno fizikos kursą. A. Alkausko mokslinės veiklos sritys: medžiagų mokslas; paviršių, interfeisų ir defektų fizika; tankio funkcionalo teorija; kietojo kūno fizika; atsinaujinančių energijos šaltinių fizika; kietojo kūno teorinė spektroskopija.

Jis skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kartu su bendraautoriais parengė ir paskelbė daugiau kaip 40 publikacijų tarptautinėje mokslinėje spaudoje, tarp jų – ir mokslines publikacijas fizikos žurnale „Physical Review Letters“.

„Fizikos olimpo“ steigėjų, dėstytojų, moksleivių ir absolventų bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, visiems jį pažinojusiems. Liūdime kartu su Jumis.