Algirdas Medeišis

1934 – 2013

Algirdas Medeišis gimė Girminiuose (Ignalinos r.) 1934 m. rugpjūčio 16 d. 1953 m. įstojo į VU Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1958 metais. Pedagoginį darbą pradėjo Eksperimentinės fizikos katedroje ir jį tęsė Puslaidininkių fizikos katedroje. 1980 m. apsigynė fizikos matematikos kandidato (nostrifikuoto dr. laipsniu) disertaciją, skirtą puslaidininkio paviršiaus optinių ir elektrinių savybių tyrimams. Šie tyrimai reikalavo sukurti aukšto vakuumo įrangą ir vykdyti precizinius puslaidininkių parametrų matavimus. Vėlesniuose moksliniuose tyrimuose gilinosi į šviesos sklaidos dėsningumus, sukonstravo ypatingo tikslumo aparatūrą mažakampei šviesos sklaidai tirti. Mokslinį darbą dirbo ir Marburgo bei Frankfurto universitetuose.

Doc. A. Medeišis vadovavo pavyzdinėmis tapusioms mechanikos, molekulinės fizikos ir elektros mokomosioms laboratorijoms, parengė nuolatos studentų naudojamų mokymo priemonių, skaitė dėstomųjų dalykų „Fizikinio eksperimento technika“ ir „Bendroji fizika“ paskaitas. Būdamas geras fizikas eksperimentatorius, rūpestingai diegė tikslių matavimų ir matavimo paklaidų nustatymo tradicijas mokomose laboratorijose dirbantiems studentams, tapo įsimintinu dėstytoju, apie kurį vyresni studentai jaunesniesiems pasakodavo legendas.

Daug vertingų patarimų ir gyvenimiškos išminties nepakeičiamas, legendinis „Fizikos olimpo“ mokyklos laboratorinių darbų vedėjas doc. A. Medeišis perdavė gabiausiems šalies mokiniams, lankiusiems mokyklą 1995–2008 metais.

Gyvenime jis buvo kuklus ir nuoširdus žmogus, jaunystėje puikus gimnastas, stebinęs savo sportiniais gebėjimais.

Išeidamas Anapilin velionis palieka žmoną Gražiną ir tris dukteris. Reiškiame joms nuoširdžią užuojautą.

Atsisveikinti su velioniu galima vasario 20 d. nuo 14 val. Vilniaus laidojimo rūmų (Olandų g. 22) penktojoje salėje. Laidotuvės vyks vasario 21 d. Vilniaus Rokantiškių kapinėse. Karstas išnešamas 13 val.