Zenonas Rokus Rudzikas

1940 08 16 – 2011 06 08

Lietuvos mokslų akademija neteko savo tikrojo nario, vadovavusio jai 2003-2009 metais. Šalies mokslo bendruomenė pasiges talentingo tyrimų vadovo ir organizatoriaus. Visuomenei neatstovaus aktyvus pilietis mokslininkas, profesorius, habilituotas daktaras

Zenonas Rokus Rudzikas.

Akademikas Z. R. Rudzikas – pasaulyje žinomos Vilniaus teorinės atomo fizikos mokyklos lyderis, jos įkūrėjo akad. Adolfo Jucio mokinys. Daugiau kaip 270 mokslinių publikacijų teorinės fizikos ir jos taikymų srityje, tarp jų 5 monografijų, spausdintų Vilniuje, Leningrade, Taline, Maskvoje ir Kembridže (D. Britanija) autorius arba bendraautoris. Skaitė pranešimus ir paskaitas JAV, Kanados, Italijos, D. Britanijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių mokslo centruose. Jau nuo 1992 m. vadovavo NATO, o nuo 1994 m. – Europos Sąjungos finansuojamiems Lietuvos mokslininkų vykdomiems tarptautiniams projektams. Jis buvo MA Fizikos instituto, vėliau Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktoriumi. Iš prigimties būdamas labai geranoriškas ir taktiškas, sutelkė kūrybingą kolektyvą, rūpinosi įvairių mokslo šakų plėtra. Gebėjo savo pamėgtosios teorinės disciplinos tyrinėjimus derinti su giliais jų reikšmės apmąstymais ir įžvalgomis: matė, kaip jie ne tik pasitarnauja daugiau sužinant apie Visatą, bet ir kad yra tinkami bei būtini sprendžiant energijos išteklių, gamtosaugos, informacinių technologijų tobulinimo, saugaus gyvenimo problemas. Visada skyrė daug dėmesio praktiškajai, viešajai veiklai: nuo Černobylio avarijos padarinių Lietuvai įvertinimo iki šalies ekologinio tvarumo programų, nuo paskirstytųjų skaičiavimų diegimo iki dalyvavimo CERN projektuose skatinimo, nuo mokslo populiarinimo iki Pasaulio lietuvių mokslo ir kultūros simpoziumų rengimo. Kartu buvo vertinamas savo srities ekspertas Europos Sąjungos Mokslo direktorate, dviejų Lietuvos mokslo premijų, skirtų vienam mokslininkui, laureatas (1976 ir 1998), Källén premijos laureatas (Švedija, 1993). Už nuopelnus Lietuvos valstybei ir už pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje bei padedant jai integruotis į pasaulio valstybių bendriją Akademikas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2001). Z. R. Rudzikas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir patvirtintas Europos Sąjungos Tarybos, nuo 2006 m. tapo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu, kur dalyvaudavo svarstant pamatinius ir taikomuosius nacionalinio ir tarptautinio masto mokslinius tyrimus, ypač išskirdamas globalias grėsmes, tvarią plėtrą, klimato kaitą, energetiką ir gyvenimo kokybę.

Nuo 2005 m. Z. R. Rudzikas buvo itin gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ steigėjų tarybos narys, labai aukštai vertino unikalią šios mokyklos veiklą ir indėlį į šalies švietimo sistemą.

Gausūs darbai neužgožė Z. R. Rudziko rūpesčio savo šeima, jis negailėjo laiko ir savo bendradarbių reikalams. Vaikystėje patyręs tremtinio dalią, vertino ir jautriai gynė lietuvybę.

Pagarbą ir dėkingumą išreikšdami akademiko kolegos astronomai vieną savo atrastų asteroidų pavadino Jo vardu. Akad. Z. R. Rudziko moksliniai rezultatai bus plėtojami toliau, Jo vaisinga veikla, šviesus Jo paveikslas išliks Lietuvos mokslininkų ir tautos atmintyje.