2007–2008 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

16 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto IV kurso studentas Donatas Majus

 

II KURSAS

15 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto IV kurso studentas Donatas Majus

Molekulinė fizika, parengė VU Fizikos fakulteto studentas Viktor Novičenko

 

III KURSAS

14 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto IV kurso studentas Donatas Majus

Optika, parengė VU Fizikos fakulteto doktorantė Vidita Urbonienė

Molekulinė fizika, parengė VU Fizikos fakulteto studentas Viktor Novičenko