2008–2009 mokslo metų PAVASARIO ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

17 laida

Mechanika, parengė VU Fizikos fakulteto I kurso magistrantas Donatas Majus

 

 

II KURSAS

16 laida

Mechanika, parengė VU Fizikos fakulteto I kurso magistrantas Donatas Majus

Nuolatinė elektros srovė ir magnetinis laukas, parengė VU fizikos fakulteto studentas Jevgenij Chmeliov