2008–2009 mokslo metų ŽIEMOS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

17 laida

Mechanika, parengė VU Fizikos fakulteto I kurso magistrantas Donatas Majus

Eksperimentinė užduotis: laisvojo kritimo pagreičio įvertinimas svyruokle, parengė doc. dr. Alytis Gruodis

 

II KURSAS

16 laida

Mechanika, parengė VU Fizikos fakulteto I kurso magistrantas Donatas Majus

Elektrostatika, parengė VU fizikos fakulteto studentas Jevgenij Chmeliov

Eksperimentinė užduotis: laisvojo kritimo pagreičio įvertinimas svyruokle, parengė doc. dr. Alytis Gruodis

 

III KURSAS

15 laida

Mechanika, parengė VU Fizikos fakulteto I kurso magistrantas Donatas Majus

Elektrostatika, parengė VU fizikos fakulteto studentas Jevgenij Chmeliov

Eksperimentinė užduotis: laisvojo kritimo pagreičio įvertinimas svyruokle, parengė doc. dr. Alytis Gruodis

Optika, parengė doc. M. L. Balevičius