2011–2012 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

20 laida

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto magistrantas Donatas Majus 

II KURSAS

19 laida

Namų darbai, parengė Vytautas Jakštas

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto magistrantas Donatas Majus 

III KURSAS

18 laida

Namų darbai, parengė Vytautas Jakštas

Optika, parengė Vidita Urbonienė

Kinematika, parengė VU Fizikos fakulteto magistrantas Donatas Majus