2011–2012 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

21 laida

Kinematika, parengė Emilis Pileckis 

II KURSAS

20 laida

Kinematika, parengė Emilis Pileckis 

III KURSAS

19 laida

Optika, parengė Alytis Gruodis

Kinematika, parengė Emilis Pileckis