2013–2014 mokslo metų RUDENS ketvirčio NAMŲ DARBAI

 

 

I KURSAS

22 laida

Kinematika, parengė Emilis Pileckis

II KURSAS

21 laida

Molekulinė fizika, parengė Vytautas Jakštas

Kinematika, parengė Emilis Pileckis

III KURSAS

20 laida

Optika, parengė doc. dr. Alytis Gruodis

Molekulinė fizika, parengė Vytautas Jakštas

Kinematika, parengė Emilis Pileckis