2005-2006 mokslo metų VASAROS KETVIRČIO NAMŲ DARBAI

MOKYKLOS „FIZIKOS OLIMPAS“ 12 laidos III kurso moksleiviams

Mechanika

 

Papildomi namų darbai

 

1. Masės M ir ilgio l plonas strypas stovi vertikaliai ant horizontalaus pagrindo. Į viršutinį strypo galą pataiko masės m horizontaliai greičiu v lekianti kulka ir įstringa strype. Kokiu mažiausiu greičiu turi lėkti kulka, kad apatinis strypo galas atsiplėštų nuo pagrindo?

 

2. Strypelis gali suktis būdamas horizontalioje plokštumoje apie vertikalią ašį, einančią per strypelio galą. Atstumu r nuo sukimosi ašies ant strypelio užmautas masės m žiedas, kurio trinties koeficientas µ. Strypelis pradedamas sukti tolygiai greitėjančiai taip, kad žiedo tangentinis pagreitis yra a. Kokiam kampiniam strypelio greičiui w esant žiedas pradės slysti?

 

3. Skysčio lašas, kurio pradinė masė M, krinta veikiamas tik sunkio jėgos ir tolygiai garuoja, netekdamas kas sekundę masės m. Kokį darbą A atlieka sunkio jėga nuo lašo kritimo pradžios iki lašui visiškai išgaruojant?

 

4. Spindulio r žiedo pavidalo vamzdžiu brėž. parodyta kryptimi teka skystis greičiu u. Vamzdis kietai sujungtas su jo plokštumoje gulinčia ašimi AB ir sukasi apie ją kampiniu greičiu w brėž. parodyta kryptimi. Raskite skysčio absoliutųjį pagreitį taškuose 1.2.3.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parodykite, kad vienalytėje izotopinėje neklampioje aplinkoje sferinės bangos amplitudė atvirkščiai proporcinga atstumui nuo bangų šaltinio.

 

6. Plonasienis vamzdis juda nuožulniąja plokštuma iš rimties padėties žemyn. Vieną kartą jis slysta be trinties, o kitą kartą iš tos pat padėties veikiamas rimties, trinties jėgos. Kiek kartų skirsis žiedo greitis nuožulniosios plokštumos apačioje abiem atvejais?

 

 

Užduotis parengė mokyklos dėstytojas dr. Vytautas Lapeika, n. tel. 8-5 2757784.

 

Užduočių sprendimus iki 2005 08 15
išsiųskite mokyklos adresu 
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 200 kab., 10222 Vilnius-40, 
ant voko papildomai užrašę „Dr. V. Lapeikai“
  

Pastaba: pavėluotai išsiųsti užduočių sprendimai netikrinami ir nevertinami.